« Powrót do listy Parafii

Parafia: ŻARY pw. Miłosierdzia Bożego

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego (Dek. Żary)

Okrzei 88, 68-200 Żary, tel. 68-444-10-64
e-mail: zarymb@diecezjazg.pl, milosierdzie.zary@gmail.com
www.parafiambzary.pl

ks. kan. Tadeusz MASŁOWSKI (22.08.2001)
ks. mgr Wojciech WOŹNY (22.08.2014)
ks. mgr Waldemar MURACH (5.12.2015)

Liczba wiernych: 10500

Kościoły (Msze św. w niedzielę):
- ŻARY – pw. Miłosierdzia Bożego (7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00 - 2. niedziela m-ca, 18.00)

* ŻARY – kaplica pw. św. Alberta w Domu Samotnej Matki