Strona główna / Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein

INSTYTUT FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNY IM. EDYTY STEIN
w Zielonej Górze

We współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu

Strona WWW: www.ift.zgora.pl

ift_logo_01

ks. dr Mariusz JAGIELSKI – dyrektor
e-mail: dyrektor@ift.zgora.pl

 

DZIEKANAT:

ul. Bułgarska 30, 65-647 Zielona Góra
tel. 68-458-25-70, kom. 792-272-754, fax 68-458-25-75
e-mail: sekretariat@ift.zgora.pl
mgr Agnieszka MIERZEJEWSKA

BIBLIOTEKA:

tel. 68-458-25-72; e-mail: biblioteka@ift.zgora.pl
mgr Marta BENSZ

WYKŁADOWCY:

dr Piotr BYLICA – filozofia przyrody, ogólna metodologia nauk
ks. dr hab. prof. US i PWT Andrzej DRAGUŁA – proseminarium
ks. dr Mariusz DUDKA – teologia moralna ogólna, teologia moralna szczegółowa
ks. mgr Radosław GABRYSZ – historia filozofii – ćwiczenia
ks. dr Bogusław GRZEBIEŃ – muzyka kościelna
dr Waldemar HASS – historia Kościoła
ks. dr Mariusz JAGIELSKI – teologia dogmatyczna, wprowadzenie do teologii
mgr Małgorzata JASKUŁA – metodyka katechezy szkoły podstawowej – ćwiczenia
mgr Radosław KACZMAREK – wychowanie fizyczne
ks. dr Zbigniew KOBUS – liturgika
dr n.med Jacek KOTUŁA – biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
ks. dr Maciej KUBALA – prawo kanoniczne
ks. dr Wojciech LECHÓW – katechetyka fundamentalna, katechetyka materialna
ks. dr Łukasz ŁASZKIEWICZ – Stary Testament
ks. dr Paweł ŁOBACZEWSKI – psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i wychowawcza
ks. dr Andrzej MACIEJEWSKI – Stary Testament
ks. dr Dariusz MAZURKIEWICZ – prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe
ks. dr Marcin NAPADŁO – antropologia filozoficzna
ks. dr Andrzej OCZACHOWSKI – Nowy Testament
ks. dr hab. Paweł PRÜFER – katolicka nauka społeczna – etyka polityczna
ks. dr Andrzej SAPIEHA – teologia pastoralna
dr Andrzej SOBIERAJ – metodyka katechezy szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej
ks. dr Roman SŁUPEK – religiologia
ks. dr hab. prof. US Dariusz ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ – historia Kościoła
ks. dr Ryszard TOMCZAK – metafizyka
dr Paweł WALCZAK – historia filozofii, filozofia Boga, wstęp do filozofii
mgr Przemysław WŁODARCZYK – metodyka katechezy szkoły ponadgimnazjalenj – ćwiczenia

LEKTORZY JĘZYKÓW:

mgr Zbigniew ADASZYŃSKI – j. angielski
ks. mgr Janusz ROMAN – j. łaciński, j. grecki