« Powrót do listy Parafii

Parafia: ZIELONA GÓRA pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej (Dek. Zielona Góra – Podw. Krzyża Świętego)

Kasprowicza 1, 65-074 Zielona Góra
tel./fax 68-454-89-63, zakrystia 68-454-88-93
e-mail: zielonagoracz@diecezjazg.pl

ks. kan. lic. mgr Roman LITWIŃCZUK (1.08.2016)
ks. mgr Arkadiusz CYGAŃSKI (25.08.2016)
ks. lic. mgr Dawid PIETRAS (25.08.2017)
ks. mgr Piotr Artur KAMIŃSKI (25.08.2016) – rezydent

ks. kan. dr Piotr KUBIAK – prac. kurii
ks. kan. dr Andrzej SAPIEHA (1.09.2003) – prac. kurii
ks. kan. mgr Wojciech JUREK (23.08.2004) – prac. kurii
ks. lic. mgr Tomasz GIERASIMCZYK (1.12.2014) – prac. kurii
ks. kan. dr Wojciech LECHÓW (1.09.2006) – prac. kurii
ks. kan. dr hab. prof UZ Tadeusz STANISŁAWSKI (1.10.2016) – prac. kurii

Liczba wiernych: 12000

Kościoły (Msze św. w niedzielę):
- ZIELONA GÓRA – pw. MB Częstochowskiej (7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30, 18.30, 20.30 w VII i VIII)

* ZIELONA GÓRA – kaplica zakonna ss. elżbietanek
* ZIELONA GÓRA – kaplica w budynku Kurii, pl. Powstańców Wlkp. 1

Zgromadzenia zakonne:
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – elżbietanki
pl. Powstańców Wlkp. 4, 65-075 Zielona Góra, tel. 68-325-40-96