40. rocznica sakry bpa Adama Dyczkowskiego

W kaplicy Domu Biskupiego w Zielonej Górze biskupi z kilku diecezji modlili się w intencji bp. Adama Dyczkowskiego, który obchodzi 40. rocznicę sakry.

Z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej – abp Andrzej Dzięga, bp Henryk Wejman i bp Marian Błażej Kruszyłowicz, z diecezji kaliskiej – bp Edward Janiak, z diecezji legnickiej – bp Zbigniew Kiernikowski, bp Marek Mendyk i bp Stefan Cichy, z diecezji świdnickiej – bp Ignacy Dec i bp Adam Bałabuch, z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – bp Krzysztof Włodarczyk i bp Paweł Cieślik. Gospodarzem był bp Tadeusz Lityński, któremu towarzyszyli bp Paweł Socha i bp Stefan Regmunt oraz kapłani.

Bp Dyczkowski urodził się 17 listopada 1932 r. w Kętach. Ukończył seminarium duchowne we Wrocławiu i 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Skierowany przez przełożonych na dalsze studia specjalistyczne uzyskał tytuł doktora filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie pracował we Wrocławiu jako duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w archidiecezjalnym seminarium duchownym.

W 1978 r. został mianowany biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Święcenia biskupie otrzymał 26 listopada 1978 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Udzielił mu ich arcybiskup metropolita wrocławski Henryk Gulbinowicz. 17 lipca 1993 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem zielonogórsko-gorzowskim.

Urząd ten pełnił aż do przejścia na emeryturę w 2007 r. Jest Honorowym Obywatelem Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry, a także doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zawołanie biskupie dawnego ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej to słowa: „Sursum corda” (W górę serca).

„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content