Ochrona dzieci i młodzieży

Delegat Biskupa Diecezjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży

ks. kan. dr Dariusz Mazurkiewicz

Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin

tel. 663 364 994
d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl

Normy diecezjalne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży

pobierz normy

„Bezpieczne wakacje”

Pobierz folder „bezpieczny wypoczynek”

Deklaracja respektowania norm ochrony małoletnich w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zgoda rodziców na udział małoletniego w wycieczce

Prośba o przewiezienie małoletniego prywatnym samochodem

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”

Zranieni w Kościele

Zranieni w Kościele – informacje