Ochrona dzieci i młodzieży

Osoby odpowiedzialne

Delegat biskupa diecezjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży

ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ (10.02.2015)

Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin

tel. 663 364 994, e-mail: d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl

Zadaniem delegata jest przyjmowanie zgłoszeń o domniemanym przestępstwie wykorzystania seksualnego, kontakt z osobą zgłaszającą krzywdę i zaoferowanie jej pomocy, poinformowanie o prawach, procedurach itp.

Kurator duchownych oskarżonych lub skazanych za przestępstwa wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży

ks. kan. dr Tadeusz KUŹMICKI (19.12.2018)

Duszpasterze ds. pomocy ofiarom nadużyć

  1. ks. kan. mgr Andrzej KOŁODZIEJCZYK (10.02.2015)
  2. ks. mgr Tomasz MATYJASZCZYK (10.02.2015)

Koordynator diecezjalny Fundacji Świętego Józefa

ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ (3.01.2020)

Zasady prewencji

Diecezjalne normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży

Pobierz normy

Inne materiały

Pobierz folder „Bezpieczny wypoczynek”

Deklaracja respektowania norm ochrony małoletnich w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zgoda rodziców na udział małoletniego w wycieczce

Prośba o przewiezienie małoletniego prywatnym samochodem

Podmioty regionalne służące wsparciem dla osób pokrzywdzonych

Pomoc psychoterapeutyczna na terenie diecezji

Kontakt, zakres wsparcia i dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.fundacjaskladak.pl/tandem-wsparcia/

Regionalny punkt konsultacyjny dla osób zranionych w Kościele

Dyżury: środa, od godz. 17.00 do 19.00. Kontakt telefoniczny z punktem konsultacyjnym tylko dla osób pełnoletnich.

Ogólnopolskie podmioty kościelne działające na rzecz ochrony małoletnich i wsparcia dla pokrzywdzonych

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

www.ochrona.episkopat.pl

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

www.fsj.org.pl

www.zgloskrzywde.pl

Centrum Ochrony Dziecka

www.cod.ignatianum.edu.pl

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”

www.zranieni.info

Zranieni w Kościele

Zranieni w Kościele – informacje

Podmioty niekościelne

Dane kontaktowe na stronie: zgloskrzywde.pl/gdzie-moge-szukac-pomocy

Skip to content