Ochrona dzieci i młodzieży

Delegat Biskupa Diecezjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży

ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ (10.02.2015)

Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin

tel. 663 364 994, d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl

Kurator duchownych oskarżonych lub skazanych za przestępstwa wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży

ks. dr Tadeusz KUŹMICKI (19.12.2018)

Duszpasterze ds. pomocy ofiarom nadużyć

  1. ks. kan. mgr Andrzej KOŁODZIEJCZYK (10.02.2015)
  2. ks. mgr Tomasz MATYJASZCZYK (10.02.2015)

Regionalny punkt konsultacyjny dla osób zranionych w Kościele

Dyżury: środa, od godz. 17.00 do 19.00. Kontakt telefoniczny z punktem konsultacyjnym tylko dla osób pełnoletnich.

Diecezjalne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży

pobierz normy

„Bezpieczne wakacje”

Pobierz folder „bezpieczny wypoczynek”

Deklaracja respektowania norm ochrony małoletnich w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zgoda rodziców na udział małoletniego w wycieczce

Prośba o przewiezienie małoletniego prywatnym samochodem

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”

Zranieni w Kościele

Zranieni w Kościele – informacje