Projekty unijne

 

 

Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu – etap I

Cel projektu: Głównym celem projektu jest osiągnięcie wymiernych i trwałych korzyści ekonomicznych na obszarze miasta Żagań poprzez zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego w oparciu o dziedzictwo unikatowego zabytku sakralnego zespołu opactwa poaugustiańskiego w Żaganiu

Beneficjent: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Czytaj więcej…

 

 

Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty

Cel projektu: Głównym celem projektu jest osiągnięcie wymiernych i trwałych korzyści społeczno-ekonomicznych na obszarze realizacji projektu oraz całego pogranicza zachodniego Polski poprzez zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego w oparciu o dziedzictwo zabytkowych obiektów sakralnych
Beneficjent: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Czytaj więcej…

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Czytaj więcej…

 

„Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-0004/18-00 oraz Umową o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-0005/18-00 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:

– specjalnego adresu e-mail:

nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl

– formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl”

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Skip to content