Szkoły katolickie

PROWADZONE PRZEZ CENTRUM EDUKACYJNE DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Pl. Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra

 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jana Pawła II

ul. W. Kućki 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95-720-57-36
e-mail: ksp-gorzow@wp.pl

mgr Ilona MAŚCIANICA – dyrektor
ks. mgr Bartłomiej RYBACKI (1.09.2017) – prefekt

 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 67-100 Nowa Sól
tel. 68-411-49-44, fax 68-411-49-45, kom. 724-60-01-11
e-mail: szkolakatolickanowasol@gmail.com
www.szkolakatolickanowasol.pl

Dariusz Tomasz KIRAGA – dyrektor

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH im. św. Stanisława Kostki

ul. św. Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra
kom. 794-377-770, www.katolik.zgora.pl

mgr Bogna ŚWIDZIŃSKA – dyrektor
ks. mgr Aleksander RYL (24.08.2015) – prefekt

 

PROWADZONE PRZEZ INNE PODMIOTY

 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.  św. Tomasza z Akwinu

ul. Drzymały 36, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95-722-50-91, fax 95-722-57-51
e-mail: katolik@swtomasz.edu.pl
www.swtomasz.edu.pl

Towarzystwo Szkoły Katolickiej – organ prowadzący
mgr Marek ROBAK – dyrektor

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWACÓW im.  bł. Piotra Jerzego Frassatiego

ul. Chełmońskiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.fax 95-721-31-63, 95-729-35-05
e-mail: sekretariat@spigksw.pl
www.spigksw.pl

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców – organ prowadzacy
mgr Leszek WEICHERT – dyrektor

 

KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY

  • KATOLICKIE PRZEDSZKOLE SPOŁECZNE
  • SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
    im. Jana Pawła II

ul. Szpitalna 3, 66-200 Świebodzin; tel. 68-382-45-10
e-mail: sekretszkola@interia.pl, www.spoleczna.e7.pl

Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe – organ prowadzący
mgr Maria SZYMAŃSKA – dyrektor

 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Pawła II

ul. R. Kalinowskiego 15, 68-200 Żary
tel. 68-479-43-25
e-mail: ksp@szkola.net

www.ksp.zary.prv.pl; www.kg.zary.prv.pl, www.klo-zary.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” – organ prowadzący
mgr Małgorzata PENKAL – dyrektor

 

Informacje dodane na podstawie posiadanych danych na dzień 01.01.2019 r.

Skip to content