poniedziałek , 6 kwietnia 2020

Gość Zielonogórsko-Gorzowski

gosczg_log

GOŚĆ ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
tel./fax 68-411-02-54; e-mail: zgg@gosc.pl

REDAKCJA:

ks. Marcin SIEWRUK – dyrektor oddziału
kom. 666-026-764, e-mail: marcin.siewruk@gosc.pl
mgr Katarzyna BUGANIK
tel. kom. 666-026-762, e-mail: katarzyna.buganik@gosc.pl
mgr Krzysztof KRÓL
tel.kom. 666-026-763, e-mail: krzysztof.krol@gosc.pl