Gość Zielonogórsko-Gorzowski

gosczg_log

 

Plac Powstańców Wlkp. 2, 65-075 Zielona Góra
e-mail: zgg@gosc.pl

 

REDAKCJA:

ks. kan. lic. mgr Tomasz GIERASIMCZYK – dyrektor oddziału
kom. 666-026-764

mgr Katarzyna BUGANIK
kom. 666-026-762, e-mail: katarzyna.buganik@gosc.pl

mgr Krzysztof KRÓL
kom. 666-026-763, e-mail: krzysztof.krol@gosc.pl

Skip to content