Dom Księży Emerytów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Osiedle Kaszubskie 8, 65-548 Zielona Góra

tel. 68 320 11 88, e-mail: dke@diecezjazg.pl

ks. kan. mgr Stanisław PODFIGÓRNY (1.09.2020) – dyrektor