Sąd Kościelny

SĄD KOŚCIELNY
DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

ul. Żeromskiego 22, 66-400 Gorzów Wlkp., skr. poczt. 875
tel./fax 95-720-48-20; e-mail: tribunal@zgora-gorzow.opoka.org.pl

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:
9.00-13.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt

FORMULARZ SKARGI POWODOWEJ

WIKARIUSZ SĄDOWY BISKUPA (OFICJAŁ):
ks. kan. lic. mgr Janusz ZIELIŃSKI

POMOCNICZY WIKARIUSZ SĄDOWY (WICEOFICJAŁ):
ks. dr Maciej KUBALA

SĘDZIOWIE:
ks. kan. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, prof. US
ks. kan. dr hab. prof UZ Tadeusz STANISŁAWSKI
ks. dr Bolesław GUMIENIUK
ks. prałat kan. mgr Eugeniusz JANKIEWICZ
ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ
ks. lic. mgr Krzysztof OSOWSKI
ks. prałat kan. mgr Zbigniew STEKIEL
ks. kan. lic. mgr Rafał SZWAJA

RZECZNIK SPRAWIEDLIWOŚCI:
ks. dr Dariusz MAZURKIEWICZ

OBROŃCA WĘZŁA:
ks. lic. mgr Maciej MANIARSKI
ks. lic. mgr Krzysztof OSOWSKI
ks. lic. mgr Dawid PIETRAS

AUDYTOR:
ks. lic. mgr Krzysztof OSOWSKI

ADWOKACI:
ks. kan. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI
mec. mgr Mateusz ŁĄTKOWSKI
Al. Niepodległości 51, 61-714 Poznań
www.kancelaria-latkowski.pl
kom. 660-696-348, e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl

NOTARIUSZE:
mgr Jolanta PAROŃ
Beata JANOWSKA

SEKRETARIAT:
Joanna ŁUCZAK

 

TRYBUNAŁ II INSTANCJI
Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński
ul. Królowej Korony Polskiej 28e, 70-485 Szczecin
tel. 091-422-65-23