Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Żeromskiego 22, 66-400 Gorzów Wlkp., skr. poczt. 875
tel./fax 95-720-48-20; e-mail: tribunal@zgora-gorzow.opoka.org.pl

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:
9.00-13.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt

 

ks. kan. lic. mgr Janusz ZIELIŃSKI (1.09.2006) – wikariusz sądowy (oficjał)

ks. kan. dr Maciej KUBALA (15.02.2018) – pomocniczy wikariusz sądowy (wiceoficjał)

Sędziowie

ks. kan. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, prof. US i PWT (25.03.1998)

ks. prałat kan. mgr Eugeniusz JANKIEWICZ (15.10.1994)

ks. kan. dr. Maciej KUBALA (23.08.2013)

ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ (1.07.2016)

ks. dr Dawid PIETRAS (26.01.2021)

ks. kan. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof. UZ (8.01.2019)

ks. prałat kan. mgr Zbigniew STEKIEL (10.08.1994)

ks. kan. lic. mgr Rafał SZWAJA (1.09.2008)

ks. lic. mgr Rafał WITKOWSKI (1.02.2023)

Rzecznik sprawiedliwości

ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ (22.12.2009)

Obrońca węzła

lic. mgr Agnieszka GROCHALA (22.05.2023)

Audytor

ks. lic. mgr Rafał WITKOWSKI (1.09.2022)

Adwokaci

ks. kan. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof. UZ (1.07.2005)

mec. mgr Mateusz ŁĄTKOWSKI (19.12.2013)

Al. Niepodległości 51, 61-714 Poznań, kom. 660-696-348, e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl

www.kancelaria-latkowski.pl

mec. Krzysztof BOROWSKI

ul. Św. Piotra 9/U12, 59-220 Legnica, kom. 666.033.002, e-mail: biuro@kbkancelaria.info

www.kb.kancelaria.info

Notariusze

mgr Jolanta PAROŃ
Beata JANOWSKA

Kierownik kancelarii

mgr Jolanta PAROŃ

Sekretariat

Joanna ŁUCZAK

 

TRYBUNAŁ II INSTANCJI
Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński
ul. Królowej Korony Polskiej 28e, 70-485 Szczecin
tel. 91-422-65-23

 

FORMULARZ SKARGI POWODOWEJ

REGULAMIN KOSZTÓW SĄDOWYCH

WYKAZ OPŁAT SĄDOWYCH

Skip to content