Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Żeromskiego 22, 66-400 Gorzów Wlkp., skr. poczt. 875
tel./fax 95-720-48-20; e-mail: tribunal@zgora-gorzow.opoka.org.pl

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:
9.00-13.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt

 

ks. kan. lic. mgr Janusz ZIELIŃSKI (1.09.2006) – wikariusz sądowy (oficjał)

ks. dr Maciej KUBALA (15.02.2018) – pomocniczy wikariusz sądowy (wiceoficjał)

Sędziowie

ks. kan. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, prof. US i PWT (25.03.1998)

ks. prałat kan. mgr Eugeniusz JANKIEWICZ (15.10.1994)

ks. dr. Maciej KUBALA (23.08.2013)

ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ (1.07.2016)

ks. lic. mgr Krzysztof OSOWSKI (1.08.2016)

ks. dr Dawid PIETRAS (26.01.2021)

ks. kan. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof. UZ (8.01.2019)

ks. prałat kan. mgr Zbigniew STEKIEL (10.08.1994)

ks. kan. lic. mgr Rafał SZWAJA (1.09.2008)

Rzecznik sprawiedliwości

ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ (22.12.2009)

Obrońcy węzła

ks. lic. mgr Maciej MANIARSKI (1.07.2016)

ks. lic. mgr Krzysztof OSOWSKI (8.01.2019)

Audytor

ks. lic. mgr Krzysztof OSOWSKI (1.08.2016)

Adwokaci

ks. kan. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof. UZ (1.07.2005)

mec. mgr Mateusz ŁĄTKOWSKI (19.12.2013)

Al. Niepodległości 51, 61-714 Poznań
www.kancelaria-latkowski.pl
kom. 660-696-348, e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl

Notariusze

mgr Jolanta PAROŃ
Beata JANOWSKA

Kierownik kancelarii

mgr Jolanta PAROŃ

Sekretariat

Joanna ŁUCZAK

 

TRYBUNAŁ II INSTANCJI
Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński
ul. Królowej Korony Polskiej 28e, 70-485 Szczecin
tel. 091-422-65-23

 

FORMULARZ SKARGI POWODOWEJ

REGULAMIN KOSZTÓW SĄDOWYCH

WYKAZ OPŁAT SĄDOWYCH