Proces synodalny

Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja

Proces synodalny zainicjowany przez papieża Franciszka nie ma być jednorazowym doświadczeniem synodalności, ale okazją daną całemu Ludowi Bożemu, aby wspólnie rozeznawał w jaki sposób postępować na drodze ku Kościołowi bardziej synodalnemu, to znaczy takiemu, który podąża w komunii, aby realizować wspólną misję poprzez zaangażowanie każdego ze swoich członków.

Proces synodalny w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

  1. Inauguracja diecezjalna procesu synodalnego i konsultacje synodalne w ramach sesji plenarnej I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (24 października 2021 r.).
  2. Konsultacje parafialne (listopad / grudzień 2021 r.).
  3. Podsumowania dekanalne (styczeń / luty 2022 r.).
  4. Konsultacje środowiskowe (stowarzyszenia, ruchy kościelne, duszpasterstwa specjalne).
  5. Konsultacje indywidualne (po zakończeniu konsultacji parafialnych i środowiskowych).
  6. Diecezjalne spotkanie presynodalne – prezentacja syntezy diecezjalnej.

Jak można się zaangażować w proces synodalny?

Każdy chętny będzie mógł wziąć udział w konsultacjach na szczeblu parafialnym. Wystarczy przyjść na spotkanie konsultacyjne organizowane w każdej parafii przez proboszcza. Osoby zaangażowane w działające w diecezji stowarzyszenia katolickie lub ruchy kościelne, względnie duszpasterstwa specjalistyczne, które zechcą włączyć się w proces synodalny, mogą uczestniczyć w konsultacjach synodalnych organizowanych przez te zrzeszenia. Przewidziana jest także możliwość (po zakończeniu etapu konsultacji parafialnych i środowiskowych) indywidualnego uczestnictwa w procesie synodalnym poprzez przekazanie swojego głosu drogą korespondencyjną. Należy jednak pamiętać, że uczestnictwo indywidualne nie jest preferowaną formą zaangażowania synodalnego. Synodalność zakłada bowiem w pierwszym rzędzie bezpośrednie spotkania i relacje.

Materiały