Stowarzyszenia i ruchy

AKCJA KATOLICKA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

ul. Aliny 5, 65-329 Zielona Góra,
tel./fax 68-453-97-71
e-mail: akcja.katolicka.zg@wp.pl
http://www.zg.ak.org.pl

 • Ryszard FURTAK  – prezes Zarządu DIAK
 • ks. kan. lic. mgr Zbigniew SAMOCIAK – asystent kościelny

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra,
tel. 68-453-92-73, fax 68-453-92-74
e-mail: ksmzg@zg.ksm.org.pl
http://www.zg.ksm.org.pl

 • Marta BRODZIK – prezes
 • ks. kan. lic. mgr Zbigniew KUCHARSKI – asystent kościelny
 • ks. mgr Marcin BOBOWICZ – pomocniczy asystent kościelny

 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

https://www.lubuskaoaza.pl

 • ks. kan. dr Adrian PUT – moderator diecezjalny

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ – GAŁĄŹ RODZINNA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

https://www.lubuskaoaza.pl/index.php/ruch-w-diecezji/domowy-kosciol

 • ks. Ryszard Stankiewicz – moderator diecezjalny
 • Joanna i Paweł Gradziuk – para diecezjalna

 

STOWARZYSZENIE CICHYCH PRACOWNIKÓW KRZYŻA

http://www.cisi.pl

 • ul. ks. prał. L. Novarese 2, 67-200 Głogów
  tel. 76-833-32-97, e-mail: cpk@lg.onet.pl,
 • s. Małgorzata MALSKA SOdC – przełożona wspólnoty

Centrum Ochotników Cierpienia:

 • Lidia MATUSZEWSKA – przewodnicząca
 • ks. lic. mgr Radosław HORBATOWSKI – asystent kościelny

 

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

http://www.odnowazg.pl

Koordynatorzy diecezjalni:

 • ks. kan. dr Andrzej SAPIEHA
 • Elżbieta ANDRZEJEWSKA

 

RUCH „WIARA I ŚWIATŁO”

 • Krystyna PUSTKOWIAK – koordynator Polski Zachodniej
  e-mail: krysiek35@wp.pl
 • ks. kan. dr Andrzej PIELA – kapelan diecezjalny
  e-mail: andpiel@wp.pl

 

STOWARZYSZENIE DIECEZJALNE – RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

 • Ewa i Jerzy DOŁĘGA
  e-mail: dowling@o2.pl
 • ks. mgr Tadeusz STACHURA – asystent kościelny

 

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

http://www.spotkaniamalzenskie.pl

 • ks. mgr Grzegorz LASKOWSKI – doradca duchowy
 • Małgorzata i Krzysztof GADOMSCY – liderzy ośrodka

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „PUSTYNIA W MIEŚCIE”

http://www.pustyniawmiescie.pl

 • ks. dr Mariusz JAGIELSKI – moderator
  e-mail: jagielskim@wp.pl
 • ks. kan. dr Zygmunt ZAPAŚNIK – asystent kościelny
  e-mail: zygzap@poczta.onet.pl

 

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

Pl. Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra
tel. 68-451-23-53, e-mail: biuro@ecw.org.pl
http://www.ecw.org.pl

 • Grzegorz KAMIŃSKI – prezes
 • ks. kan. mgr Robert PATRO – asystent kościelny

 

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA

ul. Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95-307-03-08, fax 95-728-22-25
e-mail: hospicjumkamila@wp.pl
http://www.hospicjum-gorzow.pl

 • Tadeusz IŻYKOWSKI – przewodniczący
 • ks. prałat kan. Władysław PAWLIK – asystent kościelny

 

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WLKP.

ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. 95-720-66-30
http://bratkrystyn.pl/

 • mgr inż. Augustyn WIERNICKI – prezes
 • ks. prałat kan. Władysław PAWLIK – asystent kościelny

 

TOWARZYSTWO POMOCY IM. BRATA ALBERTA

Koło w Gorzowie Wlkp.:
ul. Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95-723-97-47
e-mail: gorzow@tpba.pl

Koło w Nowej Soli:
ul. Muzealna 46, 67-100 Nowa Sól, tel./fax 68-387-37-65
e-mail: nowasol@tpba.pl

Koło w Żarach:
ul. Św. Brata Alberta, 68-200 Żary, tel. 68-374-39-58
e-mail: zary@tpba.pl

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE uBIBLIJNIEni.pl

Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin
tel. 576 345 456
e-mail: kontakt@ubiblijnieni.pl
http://www.ubiblijnieni.pl,
FB/@ubiblijnieni.pl

 • ks. dr Łukasz Łaszkiewicz – przewodniczący Zarządu
 • ks. dr Andrzej Maciejewski – wiceprzewodniczący Zarządu