Stowarzyszenia wiernych

PUBLICZNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH

AKCJA KATOLICKA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

ul. Aliny 5, 65-329 Zielona Góra,
tel./fax 68-453-97-71
e-mail: akcja.katolicka.zg@wp.pl
http://www.zg.ak.org.pl

 • Ryszard FURTAK  – prezes Zarządu DIAK
 • ks. prałat kan. lic. mgr Zbigniew SAMOCIAK – asystent kościelny

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra,
tel. 68-453-92-73, fax 68-453-92-74
e-mail: ksmzg@zg.ksm.org.pl
http://www.zg.ksm.org.pl

 • Marta BRODZIK – prezes
 • ks. mgr Marcin BOBOWICZ – asystent kościelny

PRYWATNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH

ALLIANCE OF THE HOLY FAMILY INTERNATIONAL

www.allianceoftheholyfamily.com

ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów

STOWARZYSZENIE CICHYCH PRACOWNIKÓW KRZYŻA

http://www.cisi.pl

 • ul. ks. prał. L. Novarese 2, 67-200 Głogów
  tel. 76-833-32-97, e-mail: cpk@lg.onet.pl,
 • s. Małgorzata MALSKA SOdC – przełożona wspólnoty

Centrum Ochotników Cierpienia:

 • Lidia MATUSZEWSKA – przewodnicząca
 • ks. kan. lic. mgr Radosław HORBATOWSKI – asystent kościelny

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”

civitaschristiana-poznan.pl

 • Oddział w Zielonej Górze
 • Oddział w Żarach
 • Oddział we Wschowie

ks. dr. hab. Dariusz ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ (17.09.2021) – asystent kościelny dla oddziałów na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE ENERGETYKÓW „NAZARET”

Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Czesław SZABLEWSKI – przewodniczący Zarządu Oddziału
 • ks. mgr Jarosław ZAGOZDA – opiekun duchowy

Zrzesza katolików świeckich pracujących w zakładach energetycznych, elektrowniach, elektrociepłowniach oraz pracowników zaplecza technicznego energetyki.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „PUSTYNIA W MIEŚCIE”

http://www.pustyniawmiescie.pl

 • ks. dr Mariusz JAGIELSKI – moderator
  e-mail: jagielskim@wp.pl
 • ks. kan. dr Zygmunt ZAPAŚNIK – asystent kościelny
  e-mail: zygzap@poczta.onet.pl

STOWARZYSZENIE DIECEZJALNE – RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

 • Ewa i Jerzy DOŁĘGA
  e-mail: dowling@o2.pl
 • ks. mgr Tadeusz STACHURA – asystent kościelny

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

http://www.spotkaniamalzenskie.pl

 • ks. mgr Grzegorz LASKOWSKI – doradca duchowy
 • Małgorzata i Krzysztof GADOMSCY – liderzy ośrodka

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

Pl. Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra
tel. 68-451-23-53, e-mail: biuro@ecw.org.pl
http://www.ecw.org.pl

 • Grzegorz KAMIŃSKI – prezes
 • ks. kan. mgr Robert PATRO – asystent kościelny

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA

ul. Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95-307-03-08, fax 95-728-22-25
e-mail: hospicjumkamila@wp.pl
http://www.hospicjum-gorzow.pl

 • Tadeusz IŻYKOWSKI – przewodniczący
 • ks. prałat kan. Władysław PAWLIK – asystent kościelny

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WLKP.

ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. 95-720-66-30
http://bratkrystyn.pl/

 • mgr inż. Augustyn WIERNICKI – prezes
 • ks. prałat kan. Władysław PAWLIK – asystent kościelny

STOWARZYSZENIE „ŻYWY RÓŻANIEC”

 • ks. kan. lic. mgr Marcin KLISZCZ (1.09.2022) – moderator diecezjalny

TOWARZYSTWO POMOCY IM. BRATA ALBERTA

Koło w Gorzowie Wlkp.:
ul. Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95-723-97-47
e-mail: gorzow@tpba.pl

Koło w Nowej Soli:
ul. Muzealna 46, 67-100 Nowa Sól, tel./fax 68-387-37-65
e-mail: nowasol@tpba.pl

Koło w Żarach:
ul. Św. Brata Alberta, 68-200 Żary, tel. 68-374-39-58
e-mail: zary@tpba.pl

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE uBIBLIJNIEni.pl

Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin
tel. 576 345 456
e-mail: kontakt@ubiblijnieni.pl
http://www.ubiblijnieni.pl,
FB/@ubiblijnieni.pl

 •                                                  – przewodniczący Zarządu
 • ks. dr Andrzej Maciejewski – wiceprzewodniczący Zarządu
Skip to content