Wydawnictwo Diecezjalne

WYDAWNICTWO DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Pl. Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra
e-mail: wydawnictwo@diecezjazg.pl

KONTO: BZ WBK 08 1090 1535 0000 0001 0734 4741
NIP: 929-000-37-14; REGON: 210009270-00028

ks. Stanisław Podfigórny – dyrektor
e-mail: dyrektor.zgora@caritas.pl, kom. 602-609-937
p. Faustyna Wiertelak – zamówienia i księgowość
tel. kom. 882-068-962

BIURO:
ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra

Korespondencję prosimy przesyłać na adres biura, jw.

Skip to content