KARTKA Z LITURGII - REDAKCJAUwaga! Materiały i zapytania prosimy kierować na adres Redakcji: redakcjakartka@o2.pl

Kartka z Liturgii

62_b_2012_04 wer. z 2020 KARTKA Z LITURGII – św. Jan Paweł II

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Święty, to znaczy normalny.
Kartka z liturgii 62/4/2012 próbuje zasygnalizować, że świętość papieża i ministranta – świętość każdego człowieka, zaczyna się od wierności w małych codziennych sprawach. Nie „udziwnianie” liturgii stanowi o jej atrakcyjności, ale celebrowanie jej z wiarą.

ks. Andrzej Hładki wraz z Redakcją

__________________________

Plik do pobrania: 62_b_2012_04 św. Jan Paweł II

76_2016_18 KARTKA Z LITURGII – Biskup Wilhelm Pluta

Króluj nam Chryste!

Sługa Boże Biskup Wilhelm Pluta w Liście pasterskim z dnia 18 lutego 1966 roku „Ku zadumie nad Tysiącleciem Chrztu Polski” m.in. pisał: „Chrzest św. przenosi nas z linii pokolenia pierwszych ludzi do pokoleń zaczętych przez Jezusa Chrystusa, zaczyna się w nas nowe istnienie nasze w „Jezusie Chrystusie”. Wszczepieni jesteśmy nie tylko w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale w całość Jego życia. W swoim życiu od kolebki po grób i poza grób powtarzamy losy Jezusa Chrystusa od Betlejem poprzez szare a przecież Bożo-ludzkie życie w Nazarecie — po Golgotę ale i zmartwychwstanie i wniebowstąpienie”. (zob. BP WILHELM PLUTA, Aby wszyscy byli jedno. Listy pasterskie. Wydawnictwo Św. Krzyża Opole 1985, s. 80 – 85)
Pragnę zachęcić Czcigodnych Duszpasterzy do umieszczania tekstów Kartki z liturgii w zakrystiach dla ministrantów, na stronie internetowej lub Facebooku (jpg) oraz umożliwienie dostępu do niej na spotkaniach formacyjnych.
Dziękuję wszystkim (zwłaszcza alumnom naszego Seminarium w Gościkowie – Paradyżu z Koła Liturgicznego [w tym także nowym diakonom]) za dotychczasową pomoc.

Ufam, że skromną pomocą formacyjną będzie Kartka z liturgii.

ks. Andrzej Hładki wraz z Redakcją
e-mail: ahladki@o2.pl

_________________

Plik do pobrania: 76 2016 18 Kartka z liturgii

75_2015_17 – KARTKA Z LITURGII

Króluj nam Chryste!

Pragnę zachęcić Czcigodnych Duszpasterzy do umieszczania tekstów Kartki z liturgii w zakrystiach dla ministrantów oraz umożliwienie dostępu do niej na spotkaniach formacyjnych. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w sprawach odpustów, pomagamy również sobie. Gdy bowiem już nic zrobić sami nie będziemy mogli, inni ofiarować będą za nas odpusty. Bóg pełen miłosierdzia chce, abyśmy i my byli dla siebie miłosierni, współczujący i zatroskani o zbawienie. Co mamy czynić?

Niech skromną odpowiedzią będzie Kartka z liturgii o odpustach, którą zamieszczamy.

ks. Andrzej Hładki wraz z Redakcją

_______________

Plik do pobrania: 75 2015 17 Kartka z liturgii – Odpusty ver4

73_2014_15 – KARTKA Z LITURGII

Króluj nam Chryste!

Jedność, to nie identyczność lecz złączenie w jednym duchu, przez Ducha Świętego, w sercu płonącym miłością do Boga i ludzi. Nie jest sztuką kimś rządzić, ale sztuką jest kogoś prowadzić.

Oby te słowa były dla posługujących przy ołtarzu podpowiedzią (ale do ołtarza trzeba przyjść i od niego się idzie – z życia i w życiu codziennym).

Niech skromnym przyczynkiem w tym celu będzie Kartka z liturgii 73_2014_15 o Świętych Apostołach Piotrze i Pawle.

ks. Andrzej Hładki wraz z Redakcją

________________

Plik do pobrania: 73 2014 15 Kartka z liturgii – Uroczystość Świętych Piotra i Pawła

72_2014_14 – KARTKA Z LITURGII

Króluj nam Chryste!

Jak łączyć ubóstwo z okazałością, uroczystość z codziennością w liturgii? Bóg sam swoim ubóstwem nas ubogaca przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Najskromniej sprawowana liturgia także zapowiada nam bogactwo nieba.
Oby każdy ministrant, posługujący ubogacał się patrząc na kapłanów z sercem płonącym sprawujących liturgię. I oby koledzy i koleżanki tego ministranta mogli się od niego uczyć przeżywania liturgii np. Mszy świętej.
Niech skromnym przyczynkiem w tym celu będzie Kartka z liturgii 72_2014_14 o Mszy świętej, tak zwanej „recytowanej”.

ks. Andrzej Hładki wraz z Redakcją

__________________

Plik do pobrania: 72 2014 14 Kartka z liturgii – Msza recytowana

70_2014_12 – KARTKA Z LITURGII

Króluj nam Chryste!

Pielęgnujmy śpiew kościelny, dbajmy o muzyków kościelnych. Oni są skarbem, o który trzeba się troszczyć. Dla Stwórcy nie tylko trzeba śpiewać, ale dla Boga trzeba dobrze śpiewać.

Niech inspiracją będzie ta skromna Kartka z liturgii 70_2014_12.

ks. Andrzej Hładki wraz z Redakcją

___________________

Plik do pobrania: 70 2014 12 Kartka z liturgii Spiew w liturgii

Skip to content