piątek , 27 Kwiecień 2018
Strona główna / Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne

logo_wsd_piecz

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIE
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Gościkowo 3 (Paradyż), 66-200 Świebodzin
tel. 68-381-10-21, 68-381-10-47
e-mail: seminarium@paradisus.pl

Strona WWW:

logo-wsd-naglowek

KONTO:
BZ WBK SA Świebodzin 93 1090 1593 0000 0000 5901 5379

 

MODERATORZY:

ks. kan. dr Dariusz MAZURKIEWICZ – rektor
tel. 68-381-11-80, e-mail: d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl
ks. mgr Radosław GABRYSZ – prefekt
tel. 68-381-10-21 (wew. 57), e-mail: r.gabrysz@poczta.onet.pl
ks. kan. dr Bogusław GRZEBIEŃ – prefekt
tel. 68-382-07-21 (wew. 23)
ks. mgr Rafał TUR – ekonom i prefekt
tel. 68-382-08-67
tel. 68-381-11-08, fax 68-382-08-68 (biuro)
e-mail: administracja@paradisus.pl

OJCOWIE DUCHOWNI:

ks. dr Tadeusz KUŹMICKI, tel. 68-381-10-21 (wew. 28)
ks. mgr Grzegorz SŁAPEK

KANCELARIA REKTORSKA:

poniedziałek – czwartek: godz. 9.00 -14.00
mgr Małgorzata BRODZIŃSKA
tel./fax 68-382-08-87, e-mail: rektorat@paradisus.pl

BIBLIOTEKA:

poniedziałek – sobota: godz. 9.00 – 17.00
tel. 68-381-10-21, e-mail: biblioteka@paradisus.pl

WYKŁADOWCY:

ks. mgr Piotr BORTNIK – technologia informacyjna
ks. dr hab. prof. US Grzegorz CHOJNACKI – teologia moralna fund., sem. nauk.
ks. dr Zbigniew CIESZKOWSKI – ćwiczenia z teologii dogmatycznej
ks. dr Grzegorz CYRAN – pedagogika etapów edukacyjnych
mgr Bogdan CZYŻ – wychowanie fizyczne
ks. dr hab. prof. US Andrzej DRAGUŁA – homiletyka, ochrona własności intelektualnej, semin. nauk.
ks. dr Mariusz DUDKA – teologia moralna, zagadnienia bioetyczne w praktyce spowiedniczej
ks. mgr Radosław GABRYSZ – ćwiczenia z logiki, ćwiczenia z historii filozofii
ks. dr Dariusz GRONOWSKI – mass media w duszpasterstwie
ks. dr Bogusław GRZEBIEŃ – muzyka kościelna, elementy praktyki duszp.
ks. dr Mariusz JAGIELSKI – wstęp do teologii, ekumenizm
mgr Marek JUREK – konwersatorium
mgr Kinga KASZEWSKA-BRAWER – ćwiczenia z emisji głosu, warsztaty teatralne
ks. dr Zbigniew KOBUS – liturgika
ks. lic. mgr Mariusz KOŁODZIEJ – kancelaria parafialna
ks. dr Maciej KUBALA – prawo kanoniczne
ks. dr Piotr KUBIAK – prawo kanoniczne
ks. dr Tadeusz KUŹMICKI – teologia moralna
ks. dr Wojciech LECHÓW – katechetyka, dydaktyka katechetyczna
ks. lic. mgr Zygmunt LISIECKI – ćwiczenia z liturgiki
ks. dr Łukasz ŁASZKIEWICZ – egzegeza ST, egzegeza NT, semin. nauk.
ks. dr Paweł ŁOBACZEWSKI – psychologia ogólna, psychologia past., psychologia rozwojowa
ks. dr Andrzej MACIEJEWSKI – teologia biblijna, wprowadzenie ogólne do Pisma św., środowisko biblijne
ks. dr Dariusz MAZURKIEWICZ – prawo kanoniczne
ks. dr Marcin NAPADŁO – wstęp do filozofii, filozofia nauki, metafizyka, teoria poznania, antropologia filozoficzna, filozofia polityczna, semin. nauk.
ks. dr hab. Paweł PRÜFER – katolicka nauka społeczna
ks. dr hab. prof US Jan RADKIEWICZ – teologia dogmatyczna, semin. nauk., proseminarium
ks. dr Andrzej SAPIEHA – teologia pastoralna
prof. dr hab. Elżbieta SKORUPSKA-RACZYŃSKA – język religijny w ujęciu dawnym i współczesnym
ks. dr Wojciech SKÓRA – filozofia Boga
bp dr Paweł SOCHA – teologia duchowości
ks. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI – prawo wyznaniowe
ks. dr hab. prof. US Dariusz ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ – historia Kościoła, teologia patrystyczna, sem. nauk.
ks. dr Ryszard TOMCZAK – teologia fundamentalna, religiologia
ks. mgr Marek WALCZAK – współczesna literatura katolicka
dr Paweł WALCZAK – historia filozofii, logika, etyka, filozofia przyrody
ks. dr Dariusz WOŁCZECKI – teologia duchowości
ks. kan. mgr Zygmunt ZIMNAWODA – kancelaria parafialna

LEKTORZY JĘZYKÓW:

mgr Ewa DOBROWOLSKA – j. polski
mgr Grażyna HATAŁA – j. niemiecki
ks. dr Maciej KUBALA – j. włoski
ks. mgr Janusz ROMAN – j. łaciński, j. grecki
mgr Bogdan SIEMASZKO – j. angielski