niedziela , 23 czerwca 2024

76_2016_18 KARTKA Z LITURGII – Biskup Wilhelm Pluta

Króluj nam Chryste!

Sługa Boże Biskup Wilhelm Pluta w Liście pasterskim z dnia 18 lutego 1966 roku „Ku zadumie nad Tysiącleciem Chrztu Polski” m.in. pisał: „Chrzest św. przenosi nas z linii pokolenia pierwszych ludzi do pokoleń zaczętych przez Jezusa Chrystusa, zaczyna się w nas nowe istnienie nasze w „Jezusie Chrystusie”. Wszczepieni jesteśmy nie tylko w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale w całość Jego życia. W swoim życiu od kolebki po grób i poza grób powtarzamy losy Jezusa Chrystusa od Betlejem poprzez szare a przecież Bożo-ludzkie życie w Nazarecie — po Golgotę ale i zmartwychwstanie i wniebowstąpienie”. (zob. BP WILHELM PLUTA, Aby wszyscy byli jedno. Listy pasterskie. Wydawnictwo Św. Krzyża Opole 1985, s. 80 – 85)
Pragnę zachęcić Czcigodnych Duszpasterzy do umieszczania tekstów Kartki z liturgii w zakrystiach dla ministrantów, na stronie internetowej lub Facebooku (jpg) oraz umożliwienie dostępu do niej na spotkaniach formacyjnych.
Dziękuję wszystkim (zwłaszcza alumnom naszego Seminarium w Gościkowie – Paradyżu z Koła Liturgicznego [w tym także nowym diakonom]) za dotychczasową pomoc.

Ufam, że skromną pomocą formacyjną będzie Kartka z liturgii.

ks. Andrzej Hładki wraz z Redakcją
e-mail: ahladki@o2.pl

_________________

Plik do pobrania: 76 2016 18 Kartka z liturgii

Sprawdź także

73_2014_15 – KARTKA Z LITURGII

Króluj nam Chryste! Jedność, to nie identyczność lecz złączenie w jednym duchu, przez Ducha Świętego, …

Skip to content