BIAŁOŁĘKA pw. Matki Bożej Bolesnej

ks. Sebastian KLUWAK (1.08.2018) - proboszcz

Liczba wiernych: 1460

Erygowana: 15 września 1978 r.

Odpust: 15 września

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z r. 1414, a o kościele z 1625 r. Zbudował go właściciel ziemski Ernest von Schweinitz. W 1633 r., w czasie wojen szwedzkich, kościół uległ spaleniu. W zależności od tego, kto był właścicielem ziemskim i jakiego był wyznania, kościół przechodził różne koleje losu. Po 1650 r. większość właścicieli na tych terenach przeszła na protestantyzm i przejęli patronat nad ludnością i kościołami. W styczniu 1654 r. proboszczowie kolegiaty i fary głogowskiej utworzyli komisję do odzyskiwania kościołów zajętych przez ewangelików. Białołękę odzyskano 20 stycznia 1654 r. W 1745 r. ponownie Białołęka wraz z kościołem przechodzi w ręce ewangelików. Po wojnie w 1945 r. kościół przejmują Polacy. Posługę duszpasterską w parafii obejmują redemptoryści z Głogowa. Od 13 czerwca 1967 r. opiekę na kościołem objął wikariusz z parafii w Krzepowie i przygotowywał do usamodzielnienia się Białołęki. W 1972 r. następuje  zmiana granicy diecezji i Białołęka została odłączona od archidiecezji wrocławskiej a przyłączona do diecezji gorzowskiej. W 1978 r. erekcji parafii dokonuje bp Wilhelm Pluta.

Kościoły (Msze św. w niedzielę):

BIAŁOŁĘKA – pw. MB Bolesnej (12.00)

Bud. z cegły w 1900 r., neogotycki. poewangelicki. W prezbiterium barokowy obraz przedst. scenę Zdjęcia z krzyża, przeniesiony ze zniszczonego kościoła w Głogowie. Nad obrazem witraż przedstawiający Trójcę Świętą i bazylikę św. Piotra w Rzymie na kuli ziemskiej, ponadto malowidła ścienne: Ostatnia Wieczerza, Pokłon Trzech Króli, Zmartwychwstanie.

CZERŃCZYCE – pw. Chrystusa Króla (8.00)

WOJSZYN – pw. św. Mikołaja (10.30)

Zbud. 1880 r., pośw. 1945 r.

PĘCŁAW – kaplica pw. św. Józefa (9.15)

Terytorium parafii

Białołęka, Borków, Czerńczyce, Droglowice, Golkowice, Mileszyn, Pęcław, Wojszyn

Poprzedni proboszczowie

ks. Stanisław Pardela – 17.09.1978 r.

ks. Jan Sobolewski – 11.03.1998 r.

ks. Zbigniew Dymitruk – 6.08.2002 r.

ks. Marek Pietkiewicz – 1.04.2004 r.

ks. Jacek Heyduk – 1.08.2011 r.

Powołania w parafii

o. Tymoteusz OSBM, ks. Radosław Horbatowski, s. Mirosława Fesz CMW

Wizytacje kanoniczne

1969 r. (bp Paweł Latusek), 1989 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Edward Dajczak), 2005 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2017 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content