BIENIÓW pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ks. lic. mgr Ryszard WALNER (2.08.2021) - proboszcz

Liczba wiernych: 1450

Erygowana: 1948 r.

Odpust: 8 grudnia

Historia

Życie tej wspólnoty parafialnej rozpoczęło się z dniem 31.03.1946 r. Wtedy to ks. Maciej Sieńko, wraz ze swoimi wiernymi z Koniuszek Siemianowskich (diec. przemyska) przybywa na Ziemie Zachodnie, do Bieniowa. W parafii zamieszkali także mieszkańcy województw centralnych. Pierwsze Msze św., ze względu na bardzo zniszczony kościół, odprawiano w tymczasowej kaplicy urządzonej w dworze. Proboszcz mieszkał w Biedrzychowicach. W odbudowaniu kościoła uczestniczyli także Niemcy, którzy dopiero w 1947 r. opuścili te tereny. Po konsekracji kościoła przez Administratora Apostolskiego, ks. Sieńko przeniósł się na stałe do Bieniowa.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BIENIÓW – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (8.00, 11.00)

Bud. w XIII w. Pierwsza wzmianka z 1346 r. Po spaleniu, z odbudową kościoła należy chyba wiązać wiadomość z 1481 r. o jego poświęceniu przez Jana Bela. Wieża poch. z 1563 r. Odbud. po pożarze w latach 1759-60. Zachował styl wczesnogotycki, zbud. z kamienia polnego, na zaprawie wapiennej z drobnymi, późniejszymi uzupełnieniami cegłą, jednonawowy, odnawiany w 1931 r., 1945 r. (zniszczona gotycka polichromia) i 1963 r., pośw. w kwietniu 1948 r. Prezbiterium: ołtarz klasycystyczny z ok. 1800 r. W ołtarzu gotycka rzeźba z ok. 1500 r., przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem Jezus.

BIAŁOWICE – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (13.00)

Późnogotycki, bud. XV w. z kamienia polnego, przebud. w XVIII w., wnętrze renesansowe i barokowe, pośw. 1946 r.

BIEDRZYCHOWICE – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (9.30)

Romański, bud. XIII w., odbud. 1975-76, pośw. 1979 r.

BIEDRZYCHOWICE – pw. NMP Wspomożenia Wiernych (nieczynny)

Bud. XIX w., pośw. 1946 r.

WŁOSTÓW – liturgia sprawowana w świetlicy wiejskiej (18.00 - sobota)

Terytorium parafii

Bieniów, Białowice, Biedrzychowice, Dąbrowiec, Włostów

Poprzedni proboszczowie

ks. Maciej Sieńko - 1946 r.

ks. Stanisław Strzałkowski - 24.09.1975 r.

ks. Jan Osikowski – 1.07.1981 r.

ks. Sławomir Marciniak – 28.09.2000 r.

ks. Andrzej Jędrzejowski – 1.08.2012 r.

ks. Andrzej Woch - 21.12.2013 r.

Powołania w parafii

ks. Antoni Chabraszewski, s. Lucyna Gawtowicz ABP, s. Renata Kujawska ABP, s. Dorota Adach ABP, s. Teresa Chabraszewska ASC

Wizytacje kanoniczne

1956 r. (ks. Kazimierz Kotula), 1963 r. (bp Paweł Latusek), 1972 r. (bp Wincenty Urban), 1978 r. (bp Paweł Socha), 1987 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Paweł Socha), 1998 r. (bp Edward Dajczak), 2005 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Paweł Socha), 2018 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content