BLEDZEW pw. św. Katarzyny

ks. kan. dr Dariusz GRONOWSKI (1.08.2022) - proboszcz

ks. mgr Rafał LISICKI (25.08.2021) - wikariusz

Liczba wiernych: 2550

Erygowana: 1640 r.

Odpust: 25 listopada

Historia

W 1232 r. książę wielkopolski Władysław Odonic nadaje Cystersom grunty nad Obrą, gdzie w 1412 r. budują oni klasztor, jeden z największych w Polsce. Opatami byli wyłącznie Polacy. W XVI w. zbudowano kościół z cegły na miejscu pierwotnego z drewna. W 1835 r. nastąpiła kasata klasztoru bledzewskiego przez władze pruskie.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BLEDZEW – pw. św. Katarzyny (17.00 - sobota od XI do III, 18.00 - sobota od IV do X, 8.00, 12.30)

Gotyk, bud. w 1640 r., podczas trzech pożarów zniszczony, przebud. 1882 r., konsekr. 1672 r. przez sufragana poznańskiego Macieja Kurskiego. W latach 1881-82 dobudowano wieżę i przedłużono kościół w kierunku zachodnim. Dobudowano także czworokątną kaplicę naprzeciw zakrystii, tworząc w ten sposób regularną formę krzyżowego transeptu. Dawny, główny ołtarz barokowy znajduje się w kaplicy bocznej. Prezbiterium: neogotycki obraz z XIX w. przedstawiający Wniebowzięcie NMP z posrebrzaną i pozłacaną szatą. W prezbiterium znajduje się także 10 drewnianych figur przedstawiających św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Bernarda, św. Benedykta, św. Jana, MB, św. Piotra, św. Pawła, św. Katarzynę i św. Barbarę.

CHYCINA – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (19.15 - sobota od VII do VIII, 9.45 - od IX do VI)

Późnogotyckie witraże,  pośw. 17 października 1948 r.

GORUŃSKO – kaplica pw. MB Królowej Polski (18.00 - sobota od VII do VIII, 11.00 - od IX do VI)

Bud. XVIII w. Powstała przez rozbudowanie grobowca-kaplicy rodziny Bukowskich. Pośw. 9 czerwca 1988 r. przez bp. Pawła Sochę.

POPOWO – pw. św. Jana Chrzciciela (16.45 - sobota od VII do VIII, 11.30 - od IX do VI)

Bud. 1867 r., neogotyk, pośw. 1867 r.

STARY DWOREK – pw. św. Józefa (9.00 - od IX do VI, 9.30 - od VII do VIII)

Bud. 1768 r., barok (wnętrze rokokowe). Prezbiterium z dwóch stron zamknięte dwiema małymi kaplicami, od strony zachodniej wieże z ażurowym zwieńczeniem. Pośw. w 1778 r. przez opata Andrzeja Onufrego Wierzbińskiego.

ZEMSKO – pw. Zwiastowania NMP (10.15 - od IX do VI, 11.00 - od VII do VIII)

Bud. przez cystersów  w 1780 r., barok, przebud. w 1899 r., pośw. 1899 r.

BLEDZEW – kaplica zakonna Sióstr Jezusa Miłosiernego

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego – postulat i nowicjat

ul. Kościelna 7, 66-350 Bledzew

Terytorium parafii

Bledzew, Chycina, Goruńsko, Popowo, Stary Dworek, Zemsko

Poprzedni proboszczowie

o. Zefiryn (Tadeusz Włodarczyk) – 6.10.1945 r.

o. Brunon (Stanisław Maślona) – 17.09.1946 r.

ks. Michał Pasławski – 10.02.1949 r.

ks. Tadeusz Kowalski – 31.07.1957 r.

ks. Piotr Skraba – 2.01.1961 r.

ks. Stanisław Stępień – 22.01.1962 r.

ks. Tadeusz Brodzik – 20.10.1962 r.

ks. Stanisław Sawa – 2.03.1985 r.

ks. Tadeusz Masłowski – 20.08.1996 r.

ks. Władysław Hejmej – 22.08.2001 r.

ks. Krzysztof Mrukowicz – 12.12.2002 r.

ks. Zbigniew Zdanowicz – 1.08.2006 r.

ks. Artur Adamczak - 1.08.2017 r.

Powołania w parafii

s. Bogusława Kłapcia SMB, s. Teodozja Winnicka SMB

Wizytacje kanoniczne

1960 r. (bp Ignacy Jeż), 1968 r. (bp Ignacy Jeż), 1976 r. (bp Paweł Socha), 1983 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Edward Dajczak), 1995 r. (bp Paweł Socha), 2001 r. (bp Edward Dajczak), 2006 r. (bp Adam Dyczkowski), 2012 r. (bp Tadeusz Lityński), 2019 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content