BOBOWICKO pw. Miłosierdzia Bożego

ks. kan. Andrzej KUGIELSKI (22.08.2001) - proboszcz

Liczba wiernych: 2380

Erygowana: 24 czerwca 1987 r.

Odpust: Niedziela Miłosierdzia Bożego (II Wielkanocna)

Historia

Rozbudowywanie się wioski Bobowicko skłoniło do podjęcia decyzji o utworzeniu nowej parafii na obrzeżach Międzyrzecza. W 1985 r. bp Wilhelm Pluta poświęcił fundamenty pod nowy kościół, który ukończony został w 1987 r, a 24 czerwca, w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, erygowano przy nim parafię pw. Miłosierdzia Bożego. Jej terytorium wydzielono z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BOBOWICKO – pw. Miłosierdzia Bożego (7.30, 12.00)

Bud. 1985-1987 r., nowoczesny, konsekr. 8.10.1989 r. przez bpa J. Michalika. Prezbiterium: obraz Miłosierdzia Bożego, kopia obrazu wileńskiego, malowany przez prof. Kok w 1992 r., pośw. 18.04.1993 r. Ponadto od 2002 r. obraz MB Częstochowskiej oraz płaskorzeźby Patronów Polski: św. Stanisława ze Szczepanowa i św. Wojciecha. Relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

MIĘDZYRZECZ-OBRZYCE – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (9.00, 11.00, 18.00)

Neogotycki. Zaprojektowany wraz z całym zespołem szpitalnym przez arch. Küblera. Zbud. 1904 r., pośw. 22.08.1904 r. przez bp. Edwarda Likowskiego, poznańskiego biskupa pomocniczego. Zachowały się trzy neogotyckie witraże przedstawiające Jezusa Chrystusa, Mojżesza i św. Jana Chrzciciela.

ŻÓŁWIN – kaplica pw. św. s. Faustyny Kowalskiej (10.00)

W latach 1950-2004 dla celów kultu używano kaplicy zaadoptowanej z budynku mieszkalnego, którą poświęcono 10.12.1950 r. W 2004 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła na fundamentach dotychczasowego budynku. Kamień węgielny pobł. przez św. Jana Pawła II w Rzymie. Pośw. 5.10.2005 r. przez bp. A. Dyczkowskiego. Na wieży kościoła dzwon noszący imię Patronki świątyni.

Terytorium parafii

Bobowicko; Kuligowo, Marianowo, Międzyrzecz (ul. Alfa Kowalskiego, ul. Cyraniaka, ul. Długa od nr 23 do końca, ul. Leśna, ul. Ks. inf. H. Guzowskiego, ul. Kiszmanowicza, ul. Nowotki, ul. Poznańska nry nieparzyste od 79 do końca i nry parzyste od 104 do końca, ul. Zawadzkiego, ul. Żołnierska), Żółwin

Poprzedni proboszczowie

ks. Włodzimierz Lange – 24.06.1987 r.

ks. Tadeusz Kulczyk – 25.08.1992 r.

ks. Andrzej Tymczyj – 20.08.1996 r.

Powołania w parafii

ks. Krzysztof Mrukowicz, ks. Marcin Muszyński, ks. Robert Węglewski, s. Teresa Młynarczyk RM

Wizytacje kanoniczne

1990 r. (bp Edward Dajczak), 1995 r. (bp Paweł Socha), 2000 r. (bp  Edward Dajczak), 2006 r. (bp  Adam Dyczkowski), 2012 r. (bp Tadeusz Lityński), 2019 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content