BOBRÓWKO pw. św. Antoniego z Padwy

ks. mgr Dariusz GRZELAK (22.06.2019) - proboszcz

ks. Kazimierz NOCULAK (2.03.2015) – emeryt

Liczba wiernych: 2650

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 13 czerwca

Historia

W latach 1945-47 Bobrówko należało do parafii w Strzelcach Kraj.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BOBRÓWKO – pw. św. Antoniego z Padwy (18.00 - sobota, 11.00)

Bud. ok. 1850 r., neogotyk, pośw. 13.06.1947 r. Prezbiterium: w ołtarzu głównym obraz św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus, poch. prawdopodobnie z dawnego kościoła w Żabicku.

BUSZÓW – św. Andrzeja apostoła (9.45)

23.05.1992 r. poświęcono plac i fundamenty nowo budowanego kościoła.

DANKÓW – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (17.00 - sobota/12.30 - co 2 tygodnie na zmianę z Żabickiem)

Bud. 1840 r., gotyk, pośw. 24.06.1962 r. przez bpa Ignacego Jeża. W tymże roku parafia przeżyła uroczystość Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

LUBICZ – pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła (11.00)

Gotyk, bud. XVIII w., najstarsze fragmenty poch. z XIII w., przypory przykościelne XVI w., remont kościoła 1957 r., pośw. 20.10.1957 r. przez przedstawiciela Kurii ks. J. Anczarskiego.

MACHARY – kaplica pw. Miłosierdzia Bożego (15.00 - pierwsza sobota miesiąca)

Pomieszczenie było najpierw dzierżawione od PGR Bobrówko. W 2011 r. zostało formalnie erygowane jako kaplica filialna.

SOKÓLSKO – pw. św. Stanisława Bpa (8.30)

Bud. XIX w., neogotyk, pośw. 6.01.1956 r. przez proboszcza ks. B. Poliwko.

TUCZNO – pw. Pierwszych Męczenników Polski (9.45)

13 września 1991 r. bp Józef Michalik poświęcił plac pod budowę kościoła.

ŻABICKO – pw. św. Jana Pawła II (17.00 - sobota/12.30 - co 2 tygodnie na zmianę z Dankowem)

Budynek po dawnej hydroforni zaadoptowany na cele kultu w 2007 r.

Terytorium parafii

Bobrówko, Buszów, Danków, Lubicz, Machary, Sokólsko, Tuczno, Żabicko

Poprzedni proboszczowie

ks. Bogdan Poliwko – 3.06.1951 r.

ks. Jerzy Wojciak – 25.09.1969 r.

ks. Andrzej Warchał – 28.12.1984 r.

ks. Ryszard Fido – 22.08.1995 r.

ks. Dariusz Siuda – 1.08.2016 r.

Powołania w parafii

ks. Michał Sulej, ks. Józef Bilski, ks. Krzysztof Kwaśnik, ks. Krzysztof Skokowski

Wizytacje kanoniczne

1951 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1980 r. (bp Paweł Socha), 1988 r. (bp Józef Michalik), 1993 r. (bp Paweł Socha), 1998 r. (bp Adam Dyczkowski), 2004 r. (bp Edward Dajczak), 2009 r. (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content