niedziela , 16 czerwca 2024

BOGDANIEC pw. św. Jana Chrzciciela

ks. kan. Gabriel STOŻEK (20.08.1997) - proboszcz

Liczba wiernych: 2470

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 24 czerwca

Historia

Katolicka parafia Bogdaniec rozpoczyna swoją działalność od połowy 1945 r. Wcześniej miejscowość ta była filią protestanckiej parafii w Jeninie. Pierwszymi katolickimi duszpasterzami byli kapucyni z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. W dniach 10-11.10.1962 r. parafię nawiedza Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Po wyremontowaniu kościołów w Bogdańcu i Włostowie bp Wilhelm Pluta dokonał ich poświęcenia w 1978 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BOGDANIEC – pw. św. Jana Chrzciciela (8.00, 13.00)

Bud. w latach 1782-83, konstrukcja szachulcowa, salowy, na rzucie prostokąta, poszerzony w latach 1974-75, pośw. 15.07.1945 r. Prezbiterium: ołtarz główny wyk. z marmuru w 1978 r., pośw. 28.05.1978 r. Na ścianie głównej obraz Jezusa Miłosiernego z 1984 r., namalowany przez Romualnda Górskiego z Goleniowa. Na ścianie bocznej kopia obrazu M.B. Rokitniańskiej z 1989 r. namalowana przez Jana Puszko ze Świdnicy Śl. Tego samego artysty inne znajdujące się w kościele obrazy: "Jezus nauczający", "Jezus pukający do drzwi", "Jezus ratuje tonącego Piotra",  "Matka Boża Różańcowa", "Niepokalana w koronie".

JENINIEC – kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (18.00 - sobota)

Bud. 1978 r., pośw. 29.10.1989 r. przez bpa Pawła Sochę.

PODJENIN – pw. Wniebowzięcia NMP (10.00)

Bud. w XIX w., neogotyk, pośw. 2.07.1945 r.

WŁOSTÓW – pw. św. Józefa (11.30)

Bud. 1800 r., konstrukcja szachulcowa, przebud. 1974-75, pośw. 10.07.1948 r.

BOGDANIEC – kaplica cmentarna

Pośw. 7.11.1994 r.

Terytorium parafii

Bogdaniec, Gostkowice, Jeninek, Jeniniec, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Motylewo, Podjenin, Roszkowice, Włostów

Poprzedni proboszczowie

ks. Paweł Mikulski – 1946 r.

ks. Edward Świst – 17.10.1947 r.

ks. Stanisław Kotoski – 20.11.1952 r.

ks. Zdzisław Wenk – 17.09.1953 r.

ks. Witold Stroiński – 1.08.1978 r.

Wizytacje kanoniczne

1948 r. (ks. Edmund Nowicki), 1954 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1960 r. (bp Jerzy Stroba), 1968 r. (bp Jerzy Stroba), 1976 r. (bp Wilhelm Pluta), 1983 r. (bp Paweł Socha), 1989 r. (bp Paweł Socha), 1994 r. (bp Adam Dyczkowski), 1999 r. (bp Paweł Socha), 2006 r. (bp Edward Dajczak), 2011 r. (bp Paweł Socha), 2018 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content