BORÓW WIELKI pw. św. Wawrzyńca

ks. mgr Adam KOŹMIŃSKI (1.08.2015) - proboszcz

Liczba wiernych: 1553

Erygowana: 1 sierpnia 1958 r.

Odpust: 10 sierpnia

Historia

Pierwsza wzmianka o Borowie Wielkim pochodzi z 16 czerwca 1295 r. i zawarta jest w dokumencie wrocławskiego bp. Wawrzyńca. Informacja o kościele natomiast – z 1376 r. W okresie reformacji, w 1528 r., kościół przeszedł w posiadanie protestantów. Przejęcie kościoła odbyło się bez jakichkolwiek tarć i sporów. Podstawą tego był fakt, że protestanci nie zmienili obrzędów katolickich, poza wprowadzeniem Komunii św. pod dwiema postaciami. Konflikt rozpoczął się dopiero w latach siedemdziesiątych XVI w. W tym czasie protestanci zniszczyli bogate gotyckie wnętrze kościoła. Świątynię oddano w ręce katolików początkowo przejściowo w 1628, a ostatecznie w 1663 r. W roku 1945 opiekę nad kościołem i parafią przejęli polscy księża. Do 1958 r. Borów Wielki obsługiwany był przez kapucynów z Nowego Miasteczka.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BORÓW WIELKI – pw. św. Wawrzyńca (17.00 – sobota, 11.00)

Początkowo pw. św. Anny, bud. w poł. XIII w., wczesnogotycki, z kamienia polnego i rudy darniowej spajanych zaprawą wapienną, w XV w. dostawiono wieżę, remontowany w latach 1983-84. Prezbiterium: średniowieczny tryptyk z ok 1500 r. W XVIII w., ówczesnemu gotyckiemu ołtarzowi nadano cechy baroku. Pozbawiono go predelli i zwieńczenia, zamiast figur św. Anny, św. Wawrzyńca i św. Szczepana umieszczono barokowe rzeźby Ukrzyżowania Chrystusa, NMP i św. Jana Ewangelisty.

SIECIEBORZYCE – pw. MB Częstochowskiej (9.00, 13.00)

Pierwsze wzmianki o kościele poch. z 1273 r. Dzisiejszy zbud. w drugiej poł. XIII w., rozbudowany o wieżę w 1508 r., gotycki, jednonawowy, sklepienia: w nawie - sieciowe, w prezbiterium - gwiaździste, w zakrystii - kryształowe, renesansowa ambona 1558 r., wczesnobarokowy ołtarz z 1661 r.

SIECIEBORZYCE – kaplica cmentarna

Terytorium parafii

Borów Wielki, Kierzkowice, Siecieborzyce

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Szewczuk – 1.09.1958 r.

ks. Edward Herbut – 20.08.1962 r.

ks. Antoni Majcherek – 20.12.1969 r.

ks. Gerard Wysocki – 25.09.1972 r.

ks. Stanisław Burzyński – 3.08.1976 r.

ks. Henryk Pastuszka – 20.08.1982 r.

ks. Jan Głażewski – 25.08.1988 r.

ks. Jan Górski – 20.08.1996 r.

Wizytacje kanoniczne

1985 r. (bp Wilhelm Pluta), 1991 r. (bp Józef Michalik), 1996 r. (bp Edward Dajczak), 2002 r. (bp Adam Dyczkowski), 2007 r. (bp Edward Dajczak), 2013 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content