poniedziałek , 24 czerwca 2024

BOŻNÓW pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

ks. kan. mgr Jan CIESIELSKI (1.08.2011) - proboszcz

Liczba wiernych: 1300

Erygowana: 1949 r.

Odpust: 25 marca

Historia

Pierwsza wzmianka o parafii i kościele pochodzi z 1296 r. Wtedy to kościół został objęty przez augustiański konwent z Żagania. W XVI w. przejęli go  luteranie. Po II wojnie św. teren parafii zamieszkują Polacy przybyli z terenów wschodnich Polski. Do 1972 r. parafia należała do archidiecezji wrocławskiej i była administrowana przez Księży Misjonarzy.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BOŻNÓW – pw. Zwiastowania NMP (9.00, 12.00)

Gotyk, bud. XIII w., z kamienia, jednonawowy, przebud. 1850 r. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe, na elewacji wieży renesansowe sgraffito ze sceną ukrzyżowania (XVI w.), kamienna chrzcielnica z XV w. Kościół pośw. 1949 r. Prezbiterium: w ołtarzu głównym obraz przedstawiający Zwiastowanie NMP.

CHROBRÓW – pw. św. Augustyna (10.30)

Gotyk, bud. XIII w. z kamienia polnego i rudy darniowej, przebud. XVIII w.

Terytorium parafii

Bożnów, Chrobrów

Poprzedni proboszczowie

ks. Sitko CM

ks. Aleksander Szymkiewicz CM

ks. Zimorek CM

ks. Tkaczyk CM

ks. Jan Lewiński CM

ks. Władysław Kostyrko CM

ks. Stanisław Gręś – 29.06.1971 r.

ks. Henryk Szpikowski – 1.07.1982 r.

ks. Władysław Urbanik – 25.08.1994 r.

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (abp Bolesław Kominek), 1967 r. (bp Andrzej Wronka), 1973 r. (bp Wilhelm Pluta), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Józef Michalik), 1997 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content