BRODY pw. Wszystkich Świętych

ks. mgr Sławomir GRAMZA (1.08.2007) - proboszcz

Liczba wiernych: 2830

Erygowana: 1952 r.

Odpust: Niedziela po Uroczystości Wszystkich Świętych

Historia

W okresie przedwojennym w Brodach było zaledwie 220 katolików, którzy gromadzili się na Mszy św. i nabożeństwach w kaplicy pałacowej. Opiekę duchową nad tą niewielką społecznością sprawował kapelan hrabiego Bruhla. W Brodach pracowały także siostry zakonne ze zgromadzenia „Arme Dienstmagte Jesu Christi”, prowadząc dom dla starców i nieuleczalnie chorych. Po wojnie, zanim została erygowana parafia, Brody były obsługiwane przez kapłana z parafii w Lubsku. W marcu 1952 r. dekretem ordynariusza wrocławskiego ks. Kazimierza Lagosza ustanowiono samodzielną parafię. Do parafii należały kościoły filialne w Dłużku i Kole oraz kaplica w Zasiekach. Lata 1952-62 to czas tworzenia wspólnoty parafialnej, którą stanowiła ludność przybyła z terenów wschodnich (Duliby, Żnibrody). Wydarzeniem ogromnej wagi było Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej w 1963 r. W roku 1972 parafia zostaje włączona do diecezji gorzowskiej. W ramach reorganizacji kościół filialny w Dłużku został przekazany parafii w Lubsku. Parafia zaś pozyskała kościół filialny w Bieczu, który dotąd należał do parafii w Lubsku. W 1979 r. odbyły się prymicje pierwszego kapłana z tej parafii, ks. Tadeusza Kulczyka. Od 1980 r. do chwili obecnej, najważniejsze wydarzenia w parafii to odbudowa poprotestanckiego kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych, przeniesienie do niego wyposażenia z kaplicy pałacowej; rozbudowa kościoła filialnego w Zasiekach; budowa nowego domu katechetycznego; pożar wieży kościoła parafialnego i jej odbudowa oraz remont dachu i elewacji.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BRODY – pw. Wszystkich Świętych (17.00 - sobota, od X do Wielkanocy, 18.00 - sobota, 11.00)

Poewangelicki, barok, salowy, bud. XVII w., przebud. w 1725 r., odbud. po zniszczeniach w latach 1981-83, pośw. 30.10.1983 r. Prezbiterium: ołtarz główny - piaskowiec z relikwiami św. Amatii i Perpetuy.

BIECZ – pw. MB Częstochowskiej (13.00)

Barok, bud. ok. 1721 r., założony na planie krzyża greckiego, pośw. 15.08.1946 r.

KOŁO – pw. Narodzenia NMP (9.30)

Bud. XIII w., gruntownie przebud. w latach 1731-33, wnętrze barokowe.

ZASIEKI – pw. MB Królowej Polski (8.00, 14.30 - od X do Wielkanocy)

Nowoczesny, bud. w latach 1988-92, pośw. 5.07.1992 r. przez bp. Józefa Michalika.

Terytorium parafii

Brody, Biecz, Datyń, Janiszowice, Jeziory Dolne, Jeziory Wysokie, Koło, Marianka, Nabłoto, Proszów, Suchodół, Zasieki

Poprzedni proboszczowie

ks. Antoni Piechota – 3.1952 r.

ks. Jan Sidorowicz – 15.12.1955 r.

ks. Józef Moroz – 1.06.1979 r.

ks. Krzysztof Korcz – 10.09.2001 r.

Powołania w parafii

ks. Tadeusz Kulczyk, ks. Zygmunt Kowalczuk, s. Irena Szpakowska CSE, s. Małgorzata Czupryk

Wizytacje kanoniczne

1963 r. (bp Paweł Latusek), 1972 r. (bp Wincenty Urban), 1989 r. (bp Paweł Socha), 1995 r. (bp Adam Dyczkowski), 2001 r. (bp Paweł Socha), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content