BRZEŹNICA pw. św. Marii Magdaleny

zob. parafia Chotków

ks. mgr Roman MALINOWSKI (1.08.2023) - administrator parafii

Liczba wiernych: 2300

Erygowana: XIV w.

Odpust: 22 lipca

Historia

Początek parafii prawdopodobnie sięga XIII w., kiedy to  w 1217 roku Henryk pobożny nadał ziemie dla zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna w okolicach Nowogrodu Bobrzańskiego i Brzeźnicy, wraz z istniejącymi na tym terenie parafiami. Prawdopodobnie to właśnie zakon wzniósł w Brzeźnicy gotycką świątynię w XIV w., do której w późniejszym czasie dobudowana została wieża, także gotycka. Na wieży jest umieszczony dzwon odlany w 1579 roku. W latach 1703-1705 rozebrano gotycki kościół będący w bardzo złym stanie technicznym i dokładnie w jego miejscu wzniesiono obecną, barokową świątynię, którą połączono z zachowaną historyczną wieżą. Wieża została ozdobiona w stylu barokowym. Obecny kościół prezentuje się jako trzynawowa bazylika posiadająca transept, co stanowi wyjątek w przypadku wiejskich świątyń. Wnętrze nakryte jest polichromowanym sklepieniem kolebkowo-krzyżowym i posiada bogate wyposażenie malarskie w stylu późnobarokowym. Posiada barokowy ołtarz główny z obrazem patronki kościoła – św. Mari Magdaleny, także barokowy boczny ołtarz św. Jana Nepomucena, ambonę z bogatym zwieńczeniem, barokowe konfesjonały oraz liczne obrazy, których tematyka to głównie sceny Męki Pańskiej, sceny z życia Matki Bożej oraz patronki kościoła. Wśród nich jest kilka obrazów wielkoformatowych. Kościół otoczony jest murem historycznym z zachowanymi zabytkowymi furtami i tworzy cenny kompleks architektoniczny z zabytkową plebanią zbudowaną w 1676 r., również posiadającą cenne relikty barokowego wyposażenia. Parafia do roku 1810 była pod opieką duszpasterską Kanoników Regularnych św. Augustyna, a plebania była filią klasztoru żagańskiego. Następnie posługę pełnili księża Archidiecezji Wrocławskiej. Po roku 1945 w parafii zamieszkała przede wszystkim ludność polska przesiedlona z Bukowiny, tzw. „Górale Czadeccy”. Od 1946 r. posługę podjęli Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo, którzy byli obecni w parafii do roku 1998. Od tego czasu posługę pełnią księża Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BRZEŹNICA – pw. św. Marii Magdaleny (16.30 - sobota od X do Wlk. Tygodnia, 17.30 - sobota od Wielkanocy do do IX, 9.30 - VII i VIII, 10.00)

Renesans i barok, bud. 1703-1705 r. Prezbiterium: obraz przedstawiający Ukrzyżowanie – u stóp Pana Jezusa św. Maria Magdalena.

MARCINÓW – kaplica pw. św. Jana Pawła II (18.00 - sobota od X do Wlk. Tygodnia, 19.00 - sobota od Wielkanocy do IX)

We wsi już w XIII-XIV w. istniał kościół pw. św. Michała Archanioła, który jednak w czasie wojny trzydziestoletniej został poważnie uszkodzony i przestał być użytkowany. Aż do II wojny światowej zachowała się dzwonnica i resztki muru kościelnego, później rozebrane. Po wojnie mieszkańcy korzystali z kościoła parafialnego, później zaczęto odprawiać Msze św. w świetlicy wiejskiej. W roku 2010 na placu po dawnym kościele wzniesiono kaplicę pogrzebową, która następnie została użyczona przez Gminę Brzeźnica na potrzeby parafii. W roku 2016 została ustanowiona w niej kaplica filialna pw. św. Jana Pawła II, pobłogosławiona przez bp. Tadeusza Lityńskiego.

STANÓW– pw. św. Mikołaja (8.00)

Wieś w 1368 roku została zakupiona przez nowogrodzki zakon augustianów. Istniał w niej wówczas Kościół p. w. św. Mikołaja Biskupa. W XVIII stuleciu kamienny kościół kryty gontem został rozebrany i na jego miejscu postawiono istniejącą do dziś świątynię barokową, murowaną, jednonawową z prostokątnym trójbocznie zamkniętym prezbiterium, z wieżą nakrytą baniastym hełmem z latarnią. Wyposażenie jest późnobarokowe z połowy XVIII stulecia. Z poprzedniego kościoła zachowała się cenna gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z II połowy XV wieku. Wystrój stanowi jednolity komplet barokowego wyposażenia: ołtarz główny i 2 ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica oraz konfesjonały. Na suficie polichromie ze scenami z życia patrona kościoła. Na uwagę zasługuje komplet obrazów ołtarzowych autorstwa znanego malarza Josepha Knechtla, ucznia i asystenta sławnego Michaela Willmanna, zwanego „śląskim Michałem Aniołem”.

BRZEŹNICA – pw. Miłosierdzia Bożego (kaplica na plebanii)

Terytorium parafii

Brzeźnica, Marcinów, Stanów

Poprzedni proboszczowie

ks. Antoni Smoluk CM – 16.03.1946 r.

ks. Łukasz Sitko CM – 8.10.1949 r.

ks. Kazimierz Dulat CM – 13.08.1960 r.

ks. Edmund Łowiński CM – 24.10.1964 r.

ks. Franciszek Pancierzyński CM – 29.07.1967 r.

ks. Jan Tworzydło CM – 2.07.1983 r.

ks. Henryk Krzysteczko CM – 1.07.1987 r.

ks. Marian Kot CM – 1.07.1987 r.

ks. Jan Ciesielski – 25.08.1998 r.

ks. Andrzej Nowakowski – 26.07.2011 r.

ks. Paweł Bryk - 1.08.2015 r.

Powołania w parafii

ks. Wiktor Lechocki SDB, ks. Stanisław Irisik CM, s. Dorota Irska CM

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (abp Bolesław Kominek), 1967 r. (bp Andrzej Wronka), 1973 r. (bp Wilhelm Pluta), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Józef Michalik), 1997 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content