BYTOM ODRZAŃSKI pw. św. Hieronima

ks. Krzysztof COCHŁA (19.12.2020) - proboszcz

ks. mgr Piotr GNIEWASZEWSKI (25.08.2021) - wikariusz

Liczba wiernych: 5200

Erygowana: XVI w.

Odpust: 30 września

Historia

Pierwsza wzmianka o życiu katolików i istniejącym kościele pochodzi z 1175 r. Świątynia nosiła wtedy wezwanie św. Stefana. Ślady wielkości ówczesnej budowli widoczne są na północnej stronie kościoła. W 1522 r. budynek spłonął. W latach 1584-86 został odbudowany i powiększony do obecnego stanu. Od 1639 r. kościół przynależał do ewangelików. Dopiero w 1746 r.,  po wybudowaniu zboru ewangelickiego, kościół ponownie przejęli katolicy. Od 1945 r. obsługiwany jest przez polskich księży.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

BYTOM ODRZAŃSKI – pw. św. Hieronima (8.00, 10.00, 12.00, 17.00)

Barok, bud. XVI w., po pożarze w 1694 r. odbudowano go nadając charakter gotycko-barokowy, salowy, wnętrze barokowe, w narożach ścian wieży wmurowane krzyże pokutne. Prezbiterium: barokowy ołtarz, wizerunek św. Hieronima.

WIERZBNICA – liturgia sprawowana w świetlicy wiejskiej (16.30 - sobota, w VII i VIII o 19.00)

Terytorium parafii

Bytom Odrzański, Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Pastuszyn, Popowo, Tarnów Bycki, Wierzbnica

Poprzedni proboszczowie

ks. Robert Beck – 1946 r.

ks. Edmund Jagła – 1946 r.

ks. Józef Uruski – 1946 r.

ks. Franciszek Pyznar – 1954 r.

ks. Paweł Panasiuk – 1957 r.

ks. Adam Dziedzic – 1959 r.

ks. Stanisław Urbański – 1960 r.

ks. Jan Szutkowski – 1962 r.

ks. Tadeusz Szewczyk – 28.11.1976 r.

ks. Zygmunt Mokrzycki – 1.08.2009 r.

ks. Ireneusz Łuczak – 1.08.2012 r.

Powołania w parafii

ks. Zdzisław Łopuch, ks. Jan Ciesielski, s. Zofia Ogibowska RM, s. Joanna Michuwa RM

Wizytacje kanoniczne

1956 r. (ks. Kazimierz Kotula), 1963 r. (ks. Wincenty Urban), 1976 r. (bp Wilhelm Pluta), 1981 r. (bp Wilhelm Pluta), 1985 r. (bp Wilhelm Pluta), 1991 r. (bp Paweł Socha), 1996 r. (bp Edward Dajczak), 2002 r. (bp Adam Dyczkowski), 2007 r. (bp Edward Dajczak), 2013 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content