CHICHY pw. św. Jana Chrzciciela

ks. Adam BRZDĘK (1.08.2007) - proboszcz

Liczba wiernych: 1330

Erygowana: 5 lipca 1958 r.

Odpust: 24 czerwca

Historia

W 1305 r. po raz pierwszy pojawia się wzmianka o Chichach w dokumentach pisanych, zaś w 1376 r. po raz pierwszy wzmiankowany jest miejscowy kościół. Po II wojnie światowej w miejscowości osiedlają się przybysze z przedwojennych polskich ziem wschodnich oraz z Polski centralnej. Samodzielną parafię erygowano w Chichach w roku 1958.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

CHICHY – pw. św. Jana Chrzciciela (8.00, 11.00)

Wczesnogotycki , jednonawowy, zbudowany z kamienia polnego i cegły, przebudowany w II połowie XVIII w. ; otoczony murem kamiennym z budynkiem bramnym z XIV w. W kościele znajdują się : dwa tryptyki z XVI w., liczne płyty nagrobne od XVI-XIX w. byłych właścicieli ziemskich; dzwon z XVI w., ambona z XVIII w.

WITKÓW – pw. MB Rokitniańskiej i św. Michała (10.30)

Wczesnogotycki  XIII w., zbudowany z kamienia polnego i rudy darniowej z dwoma portalami z XIII/XIV  w. otoczony murem kamiennym z budynkiem bramnym z XIII/XIV w. W kościele znajdują się płyty :nagrobna i fundacyjna z XVI w. Od 1945 r. do początku lat 90-tych XX w. był nieczynny. Po pożarze w 1991 r. kościoła  pw. Nawiedzenia NMP (dawny zbór poprotestancki ), obecnie używany kościół odremontowano i konsekrowano 20.04.1992 r.

Terytorium parafii

Chichy, Bobrzany, Janowiec, Witków

Poprzedni proboszczowie

ks. Leon Młynarski – 01.1958 r.

ks. Józef Marek – 06.1958 r.

ks. Wacław Gacek – 01.1959 r.

ks. Antoni Krzysica – 07.1959 r.

ks. Bogumił Zawadyl – 1960 r.

ks. Jan Graliński – 07.1963 r.

ks. Mieczysław Wykrota – 01.1964 r.

ks. Piotr Olender – 07.1975 r.

ks. Henryk Fordon – 7.09.1977 r.

ks. Władysław Kleszcz – 24.08.1988 r.

Powołania w parafii

ks. Franciszek Jaworski, s. Maria Narolska, s. Teresa Skałecka CSE

Wizytacje kanoniczne

1972 r. (abp Bolesław Kominek), 1981 r. (bp Wilhelm Pluta),1987 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Adam Dyczkowski), 1998 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r, (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content