CHOCISZEWO pw. św. Jana Chrzciciela

ks. Ryszard FIDO (1.08.2016) - proboszcz

Liczba wiernych: 1410

Erygowana: 1400 r.

Odpust: 24 czerwca

Historia

W 1393 r. Chociszewo staje się częścią dóbr cystersów z Paradyża. Przypuszcza się, że datą powstania parafii jest rok 1400, w którym wybudowano kościół, gdyż kroniki z 1420 r. mówią już o proboszczu z Chociszewa. W XVI w. kościół przejęli protestanci. Zwrócony katolikom został rekoncyliowany przez sufragana poznańskiego bp. Andrzeja Rychlickiego 16 kwietnia 1613 r. Chociszewo od początku należało do Archidiecezji Poznańskiej. W 1923 r. zostało przyłączone do Prałatury Pilskiej, a w 1945 r do Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. Po wyzwoleniu w 1945 r. osiedliła się tu ludność polska. Zabezpieczono kościoły i ich mienie, a w 1946 r. określono granice parafii i poświęcono dwa protestanckie zbory w Rogozińcu i Lutolu Suchym.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

CHOCISZEWO – pw. św. Jana Chrzciciela (12.00)

Bud. w 1400 r. z kamienia i cegły, późnogotycki, przebud. w 1929 r., jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, wyposażenie wnętrza barokowe. Wieża prostokątna z wysmukłą iglicą z XVI w., pośw. 24.06.1928 r. Prezbiterium: ołtarz główny barokowy, obraz przedstawiający Chrzest Pana Jezusa, w nastawie rzeźby św. Piotra i Pawła.

LUTOL SUCHY – pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła (10.30)

Neogotyk, budowany przez gminę ewangelicką  w 1889 r., przejęty przez katolików i dostosowany dla potrzeb kultu katolickiego, pośw. 4.08.1946 r.

ROGOZINIEC – pw. św. Józefa (9.00)

Bud. w 1832 r., neoromański, dawny zbór ewangelicki, przejęty potem przez katolików, pośw. 22.04.1946 r.

Terytorium parafii

Chociszewo, Lutol Suchy, Rogoziniec

Poprzedni proboszczowie

ks. Johan Sztulc

ks. Aleksander Kusiak SDS – 14.08.1945 r.

ks. Maciej Bulak – 25.10.1945 r.

ks. Henryk Fordon – 22.08.1970 r.

ks. Kazimierz Zbierski – 3.08.1977 r.

ks. Stanisław Wojnar - 9.03.1981 r.

ks. Henryk Jacuński – 30.09.1981 r.

ks. Marian Bumbul – 25.08.1994 r.

ks. Mirosław Maciejewski – 20.08.1998 r.

ks. Mieczysław Pospiech – 1.08.2005 r.

ks. Stanisław Stefańczyk – 1.08.2013 r.

Powołania w parafii

ks. Mieczysław Dereń

Wizytacje kanoniczne

1960 r. (bp Wilhelm Pluta), 1967 r. (bp Jerzy Stroba), 1975 r. (bp Wilhelm Pluta), 1980 r. (bp Paweł Socha), 1988 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2014 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content