poniedziałek , 24 czerwca 2024

CHOTKÓW pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ks. mgr Roman MALINOWSKI (1.08.2023) - administrator parafii

(rezyduje w Brzeźnicy, adres zob. parafia Brzeźnica)

Erygowana: XV w.

Odpust: 8 września

Historia

Wieś wymieniana po raz pierwszy w 1328 r., będąca wówczas w rękach rodu von Nostitz. Następnie należała do kolejnych rodów szlacheckich, które opiekowały się także istniejącą już w XIII w. parafią. W 1732 r. majątek został przejęty za długi przez miasto Szprotawa, a wraz z nim miasto objęło opiekę nad parafią. W XVI w. przez krótki okres kościół był w rękach protestantów.

Od II wojny światowej parafia nie posiada własnej obsady duszpasterskiej. Budynek plebanii został przejęty przez państwo i rozebrany z przeznaczeniem na odbudowę Warszawy. Parafia jest obsługiwana przez księży z parafii Brzeźnica. Do 1998 r. byli to Misjonarze św. Wincentego a Paulo, później – księża diecezjalni.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

CHOTKÓW – pw. Narodzenia NMP (12.30)

Wczesnogotycki, pochodzi z drugiej połowy XIII w. Był wielokrotnie rozbudowywany: dodano prezbiterium (XV w.) i wieżę (XVI w.). Jest to prosta, jednonawowa budowla z kamienia i cegły, przykryta wewnątrz sklepieniem krzyżowo-żebrowym i sieciowym, a na zewnątrz dachem dwuspadowym. Surowa architektura przełamana jest piaskowcowym portalem z XIII w. w ścianie południowej i wieżą przykrytą dachem czterospadowym. We wnętrzu zachowały się skrzydła tryptyku - ołtarza wykonanego w XVI w. przez Mistrza z Gościszowic, kamienna chrzcielnica z końca XVI w., obraz „Uwolnienie św. Piotra” z przełomu XVI i XVII w., a także płyty nagrobne z okresu gotyku i renesansu. Sklepienie i ściany zdobią polichromie z XVI w., stopniowo odkrywane i poddawane renowacji. Kościół otoczony jest kamiennym murem, w którym umieszczono piętrową bramę przykrytą dachem czterospadowym. Około roku 2012 stan świątyni był na tyle zły, że wymagała ona zamknięcia. Od 2014 roku ponownie czynna, poddana poważnym zabiegom ratunkowym i nadal remontowana.

WRZESINY – pw. św. Jana Chrzciciela (11.15)

Kościół pochodzi z II poł. XIII w. Prawdopodobnie wzniesiono go z zamiarem utworzenia parafii, która została też uposażona majątkiem ziemskim i gospodarstwem (jego pozostałość przylega do dzisiaj do terenu kościelnego). Plan utworzenia parafii nie powiódł się jednak, Wrzesiny tylko przez krótki okres posiadały własnego plebana, a przez większość swojej długiej historii kościół obsługiwali proboszczowie z Chotkowa. Świątynia gruntownie przekształcona w XVI i XVIII w., ozdobiona wewnątrz w stylu barokowym, zachowała jednak wiele cech charakterystycznych dla okresu swojego powstania w XIII w. Jest to budowla jednonawowa z prezbiterium i wieżą, nakryta dwuspadowym dachem. Zachowała się chrzcielnica z XV-XVI w., ołtarz i ambona z około 1700 r. oraz chór muzyczny z roku 1661. Kościół otoczony jest starym murem z pozostałością bramy z XV-XVI w.

Terytorium parafii

Chotków, Studnica, Wrzesiny

Poprzedni proboszczowie

ks. Antoni Smoluk CM – 16.03.1946 r.

ks. Łukasz Sitko CM – 8.10.1949 r.

ks. Kazimierz Dulat CM – 13.08.1960 r.

ks. Edmund Łowiński CM – 24.10.1964 r.

ks. Franciszek Pancierzyński CM – 29.07.1967 r.

ks. Jan Tworzydło CM – 2.07.1983 r.

ks. Henryk Krzysteczko CM – 1.07.1987 r.

ks. Marian Kot CM – 1.07.1987 r.

ks. Jan Ciesielski – 25.08.1998 r.

ks. Andrzej Nowakowski – 26.07.2011 r.

ks. Paweł Bryk - 1.08.2015 r.

Powołania w parafii

ks. Bernard Bednarz TChr.

Wizytacje kanoniczne

1959 r. (abp Bolesław Kominek), 1967 r. (bp Andrzej Wronka), 1973 r. (bp Wilhelm Pluta), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Józef Michalik), 1997 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content