CIBÓRZ pw. św. Alberta Chmielowskiego

ks. mgr Marek OLSZAŃSKI (18.08.2003) - proboszcz

Liczba wiernych: 1450

Erygowana: 1 grudnia 1990 r.

Odpust: 17 czerwca

Historia

Miejscowość powstała w 1934 r., gdy władze niemieckie podjęły decyzję o budowie w tym miejscu koszar wojskowych. Teren należał do katolickiej parafii w Ołoboku. W 1940 r. w wydzielonej części koszar utworzono obóz jeniecki dla oficerów. 30 stycznia 1945 r. dawny obóz i koszary zostały przejęte przez wojska radzieckie i w znacznym stopniu zdewastowane. Wojsko korzystało z budynków w Ciborzu do do połowy 1956 r. W 1958 r. w opuszczonych koszarach utworzony został szpital psychiatryczny.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

CIBÓRZ – pw. św. Alberta Chmielowskiego (8.00, 13.00)

Powstał w latach 1986-89 z pomieszczeń starej pralni szpitalnej. Pośw. 7 czerwca 1990 r. przez bp. Edwarda Dajczaka. Korzystają z niego w jednakowym stopniu mieszkańcy Ciborza, jak i pacjenci Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Prezbiterium: duży krzyż z figurą Chrystusa oraz obraz przedstawiający patrona parafii św. Alberta Chmielowskiego.

MIĘDZYLESIE – pw. św. Jana Chrzciciela (11.00)

Konstrukcji szachulcowej, bud. i pośw. 1933 r.

ZAWISZE – kaplica pw. św. Maksymiliana Kolbe (10.00)

Pośw. 13 grudnia 1970 r.

PODŁA GÓRA – kaplica pw. Matki Bożej Fatimskiej (17.00 - sobota)

Terytorium parafii

Cibórz, Międzylesie, Podła Góra, Zawisze

Poprzedni proboszczowie

ks. Andrzej Piela – 1.12.1990 r.

ks. Piotr Grabowski – 20.08.1998 r.

Wizytacje kanoniczne

1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)