CIBÓRZ pw. św. Alberta Chmielowskiego

ks. mgr Marek OLSZAŃSKI (18.08.2003) - proboszcz

Liczba wiernych: 1450

Erygowana: 1 grudnia 1990 r.

Odpust: 17 czerwca

Historia

Miejscowość powstała w 1934 r., gdy władze niemieckie podjęły decyzję o budowie w tym miejscu koszar wojskowych. Teren należał do katolickiej parafii w Ołoboku. W 1940 r. w wydzielonej części koszar utworzono obóz jeniecki dla oficerów. 30 stycznia 1945 r. dawny obóz i koszary zostały przejęte przez wojska radzieckie i w znacznym stopniu zdewastowane. Wojsko korzystało z budynków w Ciborzu do do połowy 1956 r. W 1958 r. w opuszczonych koszarach utworzony został szpital psychiatryczny.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

CIBÓRZ – pw. św. Alberta Chmielowskiego (8.00, 13.00)

Powstał w latach 1986-89 z pomieszczeń starej pralni szpitalnej. Pośw. 7 czerwca 1990 r. przez bp. Edwarda Dajczaka. Korzystają z niego w jednakowym stopniu mieszkańcy Ciborza, jak i pacjenci Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Prezbiterium: duży krzyż z figurą Chrystusa oraz obraz przedstawiający patrona parafii św. Alberta Chmielowskiego.

MIĘDZYLESIE – pw. św. Jana Chrzciciela (11.00)

Konstrukcji szachulcowej, bud. i pośw. 1933 r.

ZAWISZE – kaplica pw. św. Maksymiliana Kolbe (10.00)

Pośw. 13 grudnia 1970 r.

PODŁA GÓRA – kaplica pw. Matki Bożej Fatimskiej (17.00 - sobota)

Terytorium parafii

Cibórz, Międzylesie, Podła Góra, Zawisze

Poprzedni proboszczowie

ks. Andrzej Piela – 1.12.1990 r.

ks. Piotr Grabowski – 20.08.1998 r.

Wizytacje kanoniczne

1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content