CYBINKA pw. Matki Bożej Częstochowskiej

ks. mgr Daniel DUDZIŃSKI (2.08.2021) - proboszcz

ks. mgr Daniel GEPPERT (25.08.2022)

Liczba wiernych: 5266

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 26 sierpnia

Historia

W dawnych kronikach z roku 1405 istnieje wzmianka o kościele i parafii pw. św. Mikołaja. Do 1945 r. teren parafii Cybinka zamieszkiwany był przez niemiecką ludność protestancką. Nieliczni katolicy korzystali z kościoła w Rzepinie. Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego był zborem protestanckim. Został on przez Tymczasowy Zarząd Państwowy w dniu 24 sierpnia 1945 r. przekazany w użytkowanie księdzu Labodzie – wikariuszowi z kościoła rzymskokatolickiego we Frankfurcie nad Odrą.  Pierwszy proboszcz instaluje w dniu 2 września 1945 r. obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ludność osiedlona w Cybince i okolicach pochodzi w większości ze wschodnich terenów przedwojennej Polski.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

CYBINKA – pw. MB Częstochowskiej (18.00 - sobota, 8.00, 12.00, 16.00)

Zbud. w latach 1784 – 86 przedłużony, klasycystyczny, salowy  z kwadratową wieżą od zachodu, zwieńczoną hełmem z latarnią. Strop wsparty na drewnianych słupach. Poświęcony 30 sierpnia 1945 r. przez ks. Labodę. Prezbiterium: obraz olejny MB Częstochowskiej, ołtarz z 1994 r. w latach 2019/2020 wymieniono pokrycie wieży na miedziane i przywrócono pierwotną kolorystykę elementów drewnianych. Otworzono kapsułę czasu, w której znajdowały się dokumenty, pieniądze i gazety początku XX w. Do nowej kapsuły czasu włożono informacje o parafii, Cybince, obecnych władzach, zakładach pracy, współczesne gazety. Zdjęcie mieszkańców oraz płytę zespołu ANTIDOTUM z kolędami.

DRZENIÓW – pw. św. Jana Chrzciciela (9.15)

Gotyk XV w., przebudowany w 1603 r.,  pośw. w 1946 r.

GĘSTOWICE – pw. Wniebowzięcia NMP (9.15)

Barok, bud. z cegły w latach 1696-1711 przez Bernarda Riegelan i Jana Matuszka, jednonawowy, na planie prostokąta z półkolista absydą i transeptem, sklepienie kolebkowe, elewacja zdobiona pilastrami. Pośw. 30 maja 1946 r.

RZECZYCA – pw. św. Stanisława Bpa (16.00 - sobota, w okresie wiosenno-letnim - 19.00)

Bud. w latach 1731-32, konstrukcja szachulcowa, pośw. 8 września 1949 r.

SĄDÓW – pw. św. Antoniego (10.30)

Późno klasycystyczny, bud. w 1801 r., salowy z dwiema wieżami, pośw. 8 września 1945 r.

URAD – pw. Narodzenia NMP (10.30)

Pośw. w 1945 r.

Terytorium parafii

Cybinka, Bieganów, Chlebów, Drzeniów, Gęstowie, Korczyków, Koziczyn, Maczków, Rybojedzko, Rzeczyca, Sądów, Skarbona, Urad

Poprzedni proboszczowie

ks. Antonii Kąsek – 08.1945 r.

ks. Andrzej Misztat – 23.10. 1948 r.

ks. Marian Sawicki – 3.09.1949 r.

ks. Zdzisław Iwański – 15.07.1957 r.

ks. Czesław Berka – 3.08.1959 r.

ks. Jan Szponarski – 10.07.1964 r.

ks. Józef Janusz Andrzejewski – 14.06.1975 r.

ks. Stanisław Pawul – 1.08. 2004 r.

ks. Piotr Kępka - 1.08.2017 r.

Powołania w parafii

ks. Roman Wróbel, ks. Jan Radkiewicz, ks. Andrzej Tymczyj, ks. Karol Hołubicki CM, Ks. Rafał Goluch, br. Janusz Kulak OFMConv., s. Józefa Podstawka CM, s Maria Hodyl CM, s. Zofia Rygiel SMB, s. Maria Marciniszyn SMB

Wizytacje kanoniczne

1951 r. (ks. Tadeusz Załuczkowski), 1962 r. (bp Jerzy Stroba), 1970 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1984 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Paweł Socha ), 1996 r. (bp Edward Dajczak), 2003 r. (bp Paweł Socha), 2008 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content