CZERWIEŃSK pw. św. Wojciecha

ks. kan. dr Dariusz ORŁOWSKI ( 12.12.2020) - proboszcz

ks. mgr Mariusz SŁABOŃ (12.12.2020) - wikariusz

Liczba wiernych: 6150

Erygowana: 6 marca 1946 r.

Odpust: 23 kwietnia

Historia

Czerwieńsk założony został w czasach nowożytnych przez Rothenburgów – właścicieli Nietkowa. Najpierw, w odległości 5 km od tej miejscowości powstała wieś Nowy Nietków, która z czasem otrzymała nazwę Rothenburg. Po wojnie trzydziestoletniej w Czerwieńsku osiedliła się grupa osadników wyznania protestanckiego przybyła z terenów monarchii austriackiej. Dzięki staraniom Rothenburgów, w 1690 r. Fryderyk III wydał akt lokacyjny, na mocy którego mieszkańcy Czerwieńska otrzymali przywileje miejskie.

W 1654 r. czerwieńscy ewangelicy zbudowali spory szachulcowy zbór, do którego przyjeżdżali także mieszkańcy Zielonej Góry i okolic. Zbór powstał dzięki ofiarności miejscowych właścicieli ziemskich von Rothenburgów i dotacji państwa. Pierwszym pastorem został Christoph Reiche. Na początku XVIII w. rozebrano szachulcowy zbór, który był zbyt ciasny, by pomieścić modlących się w nim wiernych. Około 1707 r. pastor Johannes Reiche zainicjował budowę nowego – bardziej przestronnego kościoła granicznego. Jednak po pewnym czasie i ten okazał się za mały na potrzeby kultu. W II połowie XIX wieku na miejscu dawnego zboru wzniesiono ceglaną jednonawową świątynię w stylu neogotyckim. 13 grudnia 1877 r. kościół oddano do użytku miejscowej gminie ewangelickiej. Neogotycki kościół w Czerwieńsku przetrwał nawałnice wojenne i od 1945 r. zaczął służyć katolikom. Kościół poświęcił ks. Ignacy Zoń 22 grudnia 1945 r., dedykując go św. Wojciechowi Biskupowi i Męczennikowi.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

CZERWIEŃSK – pw. św. Wojciecha (7.30, 10.30, 12.00, 19.00)

Pierwszy kościół, zbud. w 1654 r. jako ewangelicki, był kościołem trójnawowym w kształcie bazyliki. Obecny zbud. w 1877 r. w stylu neogotyckim. Bud. ceglana, jednonawowa z absydalnym, półkoliście zamkniętym prezbiterium, wnętrze barokowe. Pośw. 22 grudnia 1945 r. Prezbiterium: w ołtarzu obraz płócienny przedstawiający Ubiczownie Pana Jezusa.

NIETKÓW– pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa (9.00, 13.30)

Neogotyk, bud. 1886 r., remont 1986-87, pośw. 22 grudnia 1945 r.

Terytorium parafii

Czerwieńsk, Boryń, Dobrzęcin, Laski, Nietków, Piaśnica, Wysokie, Wyszyna

Poprzedni proboszczowie

ks. Felicjan Szklany – 1960 r.

ks. Henryk Nowik – 20.05.1974 r.

ks. Zbigniew Stanek – 25.08.1992 r.

ks. Zygmunt Lisiecki – 20.08.1996 r.

ks. Paweł Konieczny – 1.08.2006 r.

Powołania w parafii

ks. Grzegorz Białobłocki, ks. Andrzej Piela, s. Janina Białobłocka SJK

Wizytacje kanoniczne

1987 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Edward Dajczak), 2001 r. (bp Adam Dyczkowski), 2006 r. (bp Paweł Socha), 2012 r. (bp Stefan Regmunt), 2018 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content