DĄBRÓWKA WLKP. pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła

ks. kan. Stanisław JEDLIŃSKI (1.08.2011) - proboszcz

Liczba wiernych: 1258

Erygowana: 1459 r.

Odpust: 25 lipca i 8 grudnia

Historia

Pierwsza wzmianka o parafii pod zarządem husyckiego duchownego Jakuba Kozioła pochodzi z 1439 r. W 1459 r. właściciel miejscowości Stanisław Zbąski funduje kościół pw. św. Jakuba Apostoła. W następnych wiekach ludność Dąbrówki Wlkp. zasłynęła ze swej wierności Kościołowi katolickiemu i polskości. Przed II wojną światową działały tu stowarzyszenia: Robotników, Katolickiej Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Chrześcijańskich Matek, Czerwony Krzyż, Bractwo Najśw. Serca Pana Jezusa. Po wojnie miejscowa ludność nie wyjechała do Niemiec, pozostała jako przyznająca się do polskości. Więziony w obozie w Dachau, ks. Leon Binder, w 1945 r. powrócił do swojej parafii, gdzie pracował aż do śmierci w 1952 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

DĄBRÓWKA WLKP. – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (18.00 - sobota, 8.00, 10.30)

Bud. w 1459 r. z drewna, spalony, odbudowany i konsekrowany w 1660 r. przez bpa Macieja Kurskiego sufragana poznańskiego, przebud. i powiększony w XVIII w., w latach 1978-80 dobudowano nawę wschodnią (zwaną przez wiernych kaplicą św. Jakuba Apostoła z racji na umieszczony tam jego obraz) oraz chór, ponownie konsekrowany w 1980 r. Kościół jest zbudowany z kamienia i cegły, barokowy, jednonawowy, zachodnia elewacja nawy i północna ściana kaplicy zwieńczone barokowymi szczytami, kryty dachówką. Od strony północnej kaplica z XVIII w. Obok drewniana dzwonnica z XIX w. Prezbiterium: ołtarz główny barokowy z heraldycznym obrazem ofiary Izaaka i Melchizedeka, u szczytu w centrum duży krzyż z postacią Chrystusa.

Terytorium parafii

Dąbrówka Wlkp., Bolewiny, Depot, Samsonki

Poprzedni proboszczowie

ks. Leon Binder – 1.04.1923 r.

ks. Maciej Bulak - 21.01.1952 r.

ks. Bernard Witucki – 16.07.1952 r.

ks. Jan Kupczak – 18.12.1969 r.

ks. Władysław Terlikowski – 1.07.1974 r.

ks. Kazimierz Radom – 22.09.1976 r.

ks. Ryszard Łaszcz – 1.10.1990 r.

ks. Stanisław Sawa – 1.08.2006 r.

Powołania w parafii

ks. Andrzej Kugielski, s. Arleta Rzechaczyk CSPast., s. Gracjana Leoszko CSPast.

Wizytacje kanoniczne

1988 r. (bp Paweł Socha), 1993 r. (bp Edward Dajczak), 1998 r. (bp Paweł Socha), 2004 r. (bp Adam Dyczkowski), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2014 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content