DREZDENKO pw. Przemienienia Pańskiego

ks. mgr Zdzisław PALUS CRL (17.06.2018) - proboszcz

ks. Paweł GREŃ CRL (15.07.2021)- wikariusz

ks. Jerzy HAJDUGA CRL (1.08.2006) – jur.

ks. Marian DUDZIK CRL (1.07.2012) – jur.

ks. Łukasz BUGAŁA CRL (15.07.2021) - jur.

br. Andrzej RACZKO CRL

Liczba wiernych: 8920

Erygowana: 4 stycznia 1895 r.

Odpust: 6 sierpnia

Historia

Pierwsza wiadomość historyczna o Drezdenku pochodzi z 1091 r., z czasów walk z Pomorzanami. W 1233 r. książę wielkopolski Władysław Odnowicz sprowadza do Drezdenka zakon templariuszy. W 1234 r. budują oni kościół poświęcony Matce Bożej. Przez kilka wieków trwają sąsiedzkie walki z Niemcami o tę miejscowość. Często pada ona ofiarą pożarów i zniszczeń. W 1504 r. miejscowość nawiedzają susza, głód i zaraza, które pochłaniają liczne ofiary. Po śmierci księcia niemieckiego Joachima I w 1535 r., jego syn Joachim II sprowadza na te tereny protestantów. Ludność wierna katolicyzmowi korzysta z posługi kapłanów w Gorzowie Wlkp. W końcu zwraca się z prośbą do biskupa poznańskiego o kapłana i zgodę na budowę kościoła. W 1867 r. zostaje przywrócone duszpasterstwo katolickie. Założono również szkołę katolicką. Kościół wybudowany przez proboszcza Hasse poświęcono 26 października 1898 r. i nadano mu tytuł Matki Bożej Różańcowej.

Na początku XX w. protestanci postanawiają, podobnie jak wcześniej katolicy, wybudować nową świątynię. Jest nią dzisiejszy kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Od 1945 r. parafię Drezdenko obsługują kanonicy regularni laterańscy. Od dnia 31 marca 2002 r. z parafii wydzielono parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drezdenku.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

DREZDENKO – pw. Przemienienia Pańskiego (7.00- w okresie jesienno-zimowym, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00)

Neogotyk, zbud. w 1902 r., pośw. 5 sierpnia 1945 r., poprotestancki. Prezbiterium: krzyż z napisem „in Driesen – 1902” („w Drezdenku”) oraz mozaika przedstawiająca scenę z Emaus – „i poznali go po łamaniu chleba”; trzy witraże przedstawiające sceny z życia Pana Jezusa i Matki Bożej.

DREZDENKO – pw. MB Różańcowej (7.00 - w okresie wiosenno-letnim)

Neogotyk, bud. XIX w., pośw. w 1898 r., z cegły klinkierowej, kryty łupkiem.

DREZDENKO – kaplica zakonna Księży Kanoników Regul. Laterańskich

DREZDENKO – kaplica w Szpitalu Miejskim (11.00)

Zgromadzenia zakonne

Zakon Księży Kanoników Regularnych Laterańskich

Terytorium parafii

Drezdenko

Poprzedni proboszczowie

ks. Teofil Widełka CRL – 31.07.1945 r.

ks. Stefan Zgrodzki CRL – 6.09.1946 r.

ks. Feliks Popielewicz CRL – 11.09.1973 r.

ks. Zdzisław Siuta CRL – 27.06.1991 r.

ks. Marian Szczecina CRL – 10.08.1997 r.

ks. Stanisław Nalbach CRL – 27.06.2000 r.

ks. Robert Mazurkiewicz CRL – 25.06.2006 r.

ks. Wojciech Ćwiękała CRL – 24.06.2012 r.

ks. Dariusz Kaczyński CRL – 21.06.2015 r.

Powołania w parafii

ks. Cyprian Stochaj, ks. Aleksander Szymborski CRL, ks. Marian Dudzik CRL, ks. Henryk Walczak CRL, ks. Marian Krygier CRL, ks. Jan Jacko CRL, ks. Leszek Andrzejczak CRL, ks. Jan Leder CRL, o. Sylwester Ratkiewicz EC, ks. Kamil Obała, ks. Jarosz, ks. Iwańczuk, ks. Bugała, ks. Matuszczak, ks. Michał Gławdel, ks. Soboń, s. Urszula Kadler, s. Bronisława Regina Czyszko CSPast.

Wizytacje kanoniczne

1988 r., 1993 r. (bp Paweł Socha), 1998 r. (bp Adam Dyczkowski), 2004 (bp Edward Dajczak), 2009 r. (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content