GĄDKÓW WIELKI pw. Matki Bożej Bolesnej

ks. mgr Sebastian OSZURKO (1.08.2020) - proboszcz

Liczba wiernych: 1350

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: 15 września

Historia

Początkowo wieś stanowiła własność zakonu templariuszy, którzy w XIII w. utworzyli tu parafię. W 1350 r. część wsi była własnością joannitów, a w XV w. własnością rodu von Lassowów. W 1945 r. ludność niemiecka opuszcza tereny parafii i zanika protestantyzm. Zasiedlająca te tereny ludność katolicka z różnych części Polski, zamienia protestancki zbór na kościół. W latach 1963-1968, parafia przeżyła wielką próbę swej wierności Kościołowi. W 1964 r. powstała schizmatycka Niezależna Samodzielna Parafia rzymsko-katolicka w Gądkowie Wielkim, zatwierdzona przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w dniu 10 lutego 1964 r., która następnie wygasła 4 maja 1968 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GĄDKÓW WIELKI – pw. MB Bolesnej (8.00, 11.00)

Bud. 1912 r. w stylu neobarokowym, poprotestancki, pośw. 8 września 1945 r. Prezbiterium: witraże pochodzą z 1912 r.  Przedstawiają mękę Pana Jezusa na krzyżu, Matkę Boską Bolesną, św. Jana Apostoła, św. Marię Magdalenę.

DEBRZNICA – pw. Macierzyństwa NMP (18.00 - sobota, 9.30 - na przemian z Gądkowem Małym)

Bud. 1853 r. w stylu neoromańskim, uległ częściowemu zniszczeniu w 1945 r., odbudowany w formie salowej na rzucie prostokąta, pośw. 26 grudnia 1946 r.

GĄDKÓW MAŁY – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (18.00 - sobota, 9.30)

Bud. 1780 r., konstrukcja szachulcowa, jednonawowy, na planie prostokąta, pośw. 26 sierpnia 1961 r.

RADZIKÓW – pw. MB Królowej Polski (13.00)

Bud. 1712 r., konstrukcja szachulcowa, gotycki tryptyk z XV w., drewniana wieża, pośw. 10 marca 1946 r.

TRZEBIECHÓW – pw. MB Łaskawej (18.15)

Terytorium parafii

Gądków Wielki, Bargów, Debrznica, Drzewce, Gądków Mały, Kijewo, Pliszka, Radzików, Siedliska, Trzebiechów

Poprzedni proboszczowie

ks. Lech Rychwalski SDB – 09.1945 r.

ks. Zenon Misioda – 08.1949 r.

ks. Bronisław Barański – 11.1949 r.

ks. Czesław Berka – 24.10.1963 r.

ks. Antoni Kostecki – 31.10.1963 r.

ks. Eugeniusz Mackowicz – 13.12.1963 r.

ks. Władysław Kaźmierczak SVD – 1.07.1964 r.

ks. Franciszek Pirów – 11.05.1968 r.

ks. Józef Andrzejewski – 1.06.1968 r.

ks. Witold Stroiński – 24.08.1973 r.

ks. Leon Andrys – 1.08.1978 r.

ks. Krzysztof Ślęzak – 17.01.1986 r.

ks. Józef Adamczak – 25.08.1989 r.

ks. Edward Biskupski – 10.08.2004 r.

Powołania w parafii

s. Irena Dudek SJK, s. Barbara Białas SJK

Wizytacje kanoniczne

1956 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1962 r. (bp Jerzy Stroba), 1970 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1984 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Paweł Socha ), 1996 r. (bp Edward Dajczak), 2003 r. (bp Paweł Socha), 2008 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content