GŁOGÓW pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

ks. kan. lic. mgr Witold PIETSCH (1.08.2006) - proboszcz

ks. mgr Piotr PLUTA (25.08.2017) - wikariusz

ks. mgr Adam CZEPONIS (25.08.2020) - wikariusz

ks. mgr Janusz MICHALAK (1.08.2006) – rezydent

ks. Mieczysław KAFLIK (25.08.2016) – rezydent

ks. dr Łukasz MARCZAK (26.08.2019) - rezydent

Liczba wiernych: 16249

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GŁOGÓW – pw. NMP Królowej Polski (7.00, 8.45, 10.00 - od IX do VI, 11.15, 12.30, 16.00 - od IX do VI, 18.30; 21.00 - od VI do IX)

GŁOGÓW – kaplica zakonna ss. służebniczek dębickich

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej – służebniczki dębickie

Pl. Kard. Wyszyńskiego 1, 67-200 Głogów, tel. 76-833-88-85