GŁOGÓW pw. św. Mikołaja

ks. kan. mgr Stanisław BRASSE (1.08.2016) - proboszcz

ks. mgr Łukasz JURKOWSKI (25.08.2017) - wikariusz

ks. mgr Paweł PATRZYLAS (25.08.2020) - wikariusz

ks. kan. dr Aleksander WALKOWIAK (25.08.1999) – emeryt

ks. kan. dr Jan WÓJTOWICZ (1.08.2005) – emeryt

ks. kan. mgr Tadeusz SZEWCZYK (1.08.2009) – emeryt

Liczba wiernych: 11798

Kościoły (Msze św. w niedzielę):

  • GŁOGÓW – pw. św. Mikołaja (6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00)
  • GŁOGÓW – kaplica w domu rekolekcyjnym