GŁOGÓW pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

zob. parafia Rapocin

ks. kan. mgr Rafał ZENDRAN (1.08.2006) - proboszcz

ks. prałat Ryszard DOBROŁOWICZ (19.08.2019) - emeryt

ks. lic. mgr Radosław HORBATOWSKI (1.07.2013) – duszpasterz przy domu rekolekcyjnym „Uzdrowienie Chorych”

Liczba wiernych: 2690

Erygowana: 1945 r.

Odpust: 15 sierpnia

Historia

Początki parafii sięgają XII wieku i związane są ściśle z budowaną w 1200 r. tzw. kolegiatą głogowską. Przez długie wieki parafia była ważnym ośrodkiem życia Polaków w mieście i okolicy. Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP położona jest na prawym brzegu Odry, w części Głogowa zwanej Odrzycko. W latach 1413-1466 była kościołem katedralnym, w 1810 r. sekularyzowana, zniszczona w 1945 r. Od tego roku parafię obsługiwali redemptoryści z Głogowa. W pierwszych latach powojennych miejscem kultu była kaplica urządzona ze świetlicy. Sytuacja zmieniła się dopiero po roku 1960, kiedy ośrodkiem duszpasterskim stał się odbudowany kościół poewangelicki w Serbach Nowych (Zachodnich).

31.12.1973 r. władze państwowe przekazały mury kolegiaty w zarząd kościoła katolickiego. W roku 1988 przystąpiono do odbudowy kolegiaty oraz do budowy Ośrodka dla Apostolatu Chorych - "Centrum Ochotników Cierpienia", przychodzącego z Włoch na teren Polski. Patronat nad odbudową powierzono ks. Ryszardowi Dobrołowiczowi. Dnia 31.08.1988 r. nastąpiła zmiana granic parafii. Utworzona została nowa parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, a siedziba obecnej parafii ulokowana została przy kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP.

Kościół i kaplice (Msze św. w niedzielę)

GŁOGÓW – kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP

Starożytna romańska kolegiata, fund. w 1200 r., wielokrotnie rozbud. i przebud. otrzymała cechy późnego gotyku, zniszczona w 1945 r., przekazana parafii 31.12.1973 r., nadal trwają prace związane z odbudową.

GŁOGÓW – kaplica publiczna w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II, ul. Ks. prał. L. Novarese 2 (8.00, 12.30)

Terytorium parafii

Głogów (ul. Cicha, ul. Dobra, ul. Dzieci Głogowskich, ul. Kamienna Droga, ul. Mała, Plac Kolegiacki 10, ul. Poczdamska, ul. Spokojna), Ceber, Grodziec Mały, Krzekotówek, Sobczyce, Zabiele

Poprzedni proboszczowie

o. Józef Ortul CSsR – 1.08.1950 r.

o. Stanisław Marczak CSsR – 12.08.1958 r.

o. Leon Dziemecki CSsR – 13.04.1960 r.

o. Jan Igielski CSsR – 15.12.1960 r.

o. Łukasz Kocik CSsR – 5.10.1961 r.

o. Stanisław Kamykowski CSsR – 15.08.1971 r.

o. Tadeusz Ozga CSsR – 6.10.1972 r.

o. Władysław Kantor CSsR – 13.09.1975 r.

ks. Aleksander Walkowiak – 20.08.1989 r.

ks. Ryszard Dobrołowicz – 25.08.1994 r.

Powołania w parafii

ks. Alfred Gryniewicz, s. Cyryla Tomczak RSCJ

Wizytacje kanoniczne

1994 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Paweł Socha), 2005 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2017 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content