GORAJ pw. Trójcy Świętej

ks. mgr Andrzej WDOWIAK (1.08.2020) - proboszcz

Liczba wiernych: 1550

Erygowana: 16 lipca 1619 r.

Odpust: Uroczystość Najświętszej Trójcy

Historia

W 1508 r. Goraj wchodzi w skład parafii Przytoczna. Po zajęciu kościoła w Przytocznej przez protestantów, w Goraju, gdzie do XX w. katolicy zawsze stanowili większość, erygowana została parafia katolicka. Kościół konsekrowano 8 lutego 1615 r. przez bp. Rychlickiego, plebania i budynki gospodarcze zostały ufundowane przez Barbarę Brezinę. Ten obiekt przetrwał ok. 100 lat. W 1622 r. ufundowała ona także szpital (przytułek dla ubogich) oraz szkołę. Księgi parafialne zaczęto prowadzić od 1649 r.  Parafia w Goraju obejmowała Wierzbno (do 1738 r.), Przytoczną (do poł. XVIII w.) oraz Krobielewo. Po II wojnie światowej przyłączono Strychy i Wierzbno. Nieliczna ludność protestancka należała zawsze do parafii w Przytocznej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GORAJ – pw. Trójcy Świętej (12.00)

Zbud. w 1679 r. przez Sebastiana Prusimskiego z Kolna, w stylu barokowym, pośw. 15 kwietnia 1884 r. przez bp. Edwarda Likowskiego. W latach 40-tych XX w. kościół został częściowo zniszczony i zaniedbany przez stacjonujące w Goraju wojska radzieckie (w kościele mieściła się stajnia). Wyposażenie z pocz. XVIII w.: drewniane ołtarze polichromowane i złocone. Prezbiterium: obraz Trójcy Świętej z pocz. XVIII w.

KROBIELEWO – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (13.30)

Bud. 1807 r., konstrukcja szachulcowa, pośw. 31 grudnia 1946 r.

STRYCHY – pw. św. Jana Chrzciciela (10.30)

Bud. 1927 r., pośw. 10 lutego 1946 r.

WIERZBNO – pw. św. Mikołaja (9.15)

Pierwsza świątynia powstała tu w XIII lub XIV w. W 1580 r. przekazana przez rodzinę Wierzbińskich protestantom. W ich rękach była do 1625 r. Odbudowywana w 1747, 1909 i 1951 r.; styl neoromański.

LUBIKOWO – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (9.30, w wakacje 10.30)

KATOLICKI OŚRODEK REHABILITACYJNO-READAPTACYJNY „ANASTAZIS”

Strychy 42, 66-342 Goraj, tel. 95-749-30-29

Terytorium parafii

Goraj, Brzeżno, Krobielewo, Lubikowo, Lubikówko, Orłowce, Strychy, Stryszewo, Stryszki, Wierzbno

Poprzedni proboszczowie

ks. Michał Karcewicz – 1945 r.

ks. Józef Bełch – 12.1946 r.

ks. Witold Żuchowski – 03.1949 r.

ks. Piotr Rozwadowski – 20.07.1951 r.

ks. Henryk Pastuszka – 08.1978 r.

ks. Waldemar Majewski – 28.10.1982 r.

ks. Marian Grażewicz – 21.09.1986 r.

ks. Janusz Giluń – 2.05.1991 r.

ks. Andrzej Kramer – 21.06.1993 r.

ks. Leszek Białuga – 24.08.1999 r.

ks. Marek Kowal – 6.08.2002 r.

ks. Józef Rusin – 1.08.2007 r.

Powołania w parafii

ks. Ryszard Górski

Wizytacje kanoniczne

1968 r. (bp Ignacy Jeż), 1976 r. (bp Paweł Socha), 1983 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Edward Dajczak), 1995 r. (bp Paweł Socha), 2001 r. (bp Edward Dajczak), 2006 r. (bp Adam Dyczkowski), 2012 r. (bp Adam Dyczkowski), 2019 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content