GÓRKI NOTECKIE pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ks. Wiesław MERCHUT (2.08.2010) - proboszcz

Liczba wiernych: 1790

Erygowana: 7 października 1966 r.

Odpust: 8 grudnia

Historia

W oparciu o wydarzenia związane z wyprawą misyjną św. Ottona z Bambergu na Pomorze w 1124 r., można domniemywać, że od tego momentu rozwinęło i zdynamizowało się życie katolików. Pierwsza katolicka świątynia została zbudowana prawdopodobnie na początku XII w. Wraz z całą wioską spłonęła w 1326 r. Ponownie podniesiona z ruin służyła katolikom do początku XVI w. Po 1529 r. Górki Noteckie, podobnie jak inne miejscowości leżące w rejonie Strzelec, przeszły na protestantyzm. W 1804 r., mimo sprzeciwów kolonistów z Brzezinki, Przysieki i Sącznicy, ówczesny pastor Krzysztof Guttgetreu Stophasius rozebrał stary kościół szachulcowy stojący na wzgórzu poza wioską i w centrum osady wybudował dzisiejszą świątynię. Pierwsze grupy osadników polskich, które przybyły do wsi w 1945 r., pozbawione były bezpośredniej opieki duszpasterskiej. Do połowy 1946 r. posługę duszpasterską pełnili kapłani z Gralewa. 17 czerwca 1946 r. Górki Noteckie otrzymały administratora parafii, ks. F. Sobolewskiego. Po jego śmierci parafia obsługiwana była przez bazylianów ze Starego Kurowa. Ważnymi wydarzeniami w życiu parafian były nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1962 i 1991 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GÓRKI NOTECKIE – pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (8.00, 13.00)

Fundamenty dzisiejszej świątyni poch. z 1818 r. 22 kwietnia 1828 r. spłonęła. Odbudowano ją w 1832 r. w stylu neogotyckim, a rok później poświęcono. Po przejęciu jej przez katolicką ludność polską, pośw. 1 października 1946 r. Odbud. w 1960 r. Prezbiterium: figura Niepokalanego Poczęcia NMP.

GÓRECKO – pw. św. Stanisława Bpa (11.30)

Bud. 1789 r., konstrukcja szachulcowa, przebud. 1964 r., pośw. 8 maja 1946 r.

PRZYŁĘG – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (9.30)

Bud. 1778 r., pośw. 3 maja 1948 r.

Terytorium parafii

Brzezinka, Górczyna, Górecko, Górki Noteckie, Przyłęg, Przysieka, Wełmin

Poprzedni proboszczowie

ks. Witold Stroiński – 3.08.1966 r.

ks. Mieczysław Krokosz – 13.08.1973 r.

ks. Grzegorz Białobłocki – 25.08.1995 r.

ks. Andrzej Grządziel – 10.08.2004 r.

Powołania w parafii

s. Bogumiła Burczan SJK

Wizytacje kanoniczne

1967 r. (bp Ignacy Jeż), 1974 r. (bp Wilhelm Pluta), 1980 r. (bp Paweł Socha), 1988 r. (bp Józef Michalik), 1993 r. (bp Paweł Socha), 1998 r. (bp Adam Dyczkowski), 2004 r. (bp Edward Dajczak), 2009 r. (bp Paweł Socha), 2015 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content