GORZÓW WLKP. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ks. prałat kan. Rafał ZIĘCIAK (3.09.2002) - proboszcz

ks. lic. mgr Dawid PIETRAS (26.08.2019) - wikariusz

ks. mgr Maciej ŻURAWSKI (25.08.2020) - wikariusz

Liczba wiernych: 10000

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GORZÓW WLKP. – pw. Podw. Krzyża Świętego (7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00/19.00 – VII i VIII)

GORZÓW WLKP. – kaplica w DPS, ul. Podmiejska-Boczna 10 (10.00)

GORZÓW WLKP. – kaplica zakonna ss. szarytek, ul. Warszawska 45

GORZÓW WLKP. – kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Hospicjum, ul. Stilonowa 21 (obsługiwana przez parafię pw. Pierwszych Męczenników Polskich)

Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo – szarytki

ul. Warszawska 45, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95-732-26-92