GORZÓW WLKP. pw. Trójcy Świętej

ks. kan. Henryk JACUŃSKI (25.08.1994) - proboszcz

ks. mgr Michał GŁAWDEL (25.08.2020) - wikariusz

Liczba wiernych: 3550

Erygowana: 1 czerwca 1951 r.

Odpust: Niedziela Najświętszej Trójcy

Historia

Początki parafii sięgają XIV w. W dokumencie z 1393 r. po raz pierwszy wskazuje się na istnienie kościoła na Wieprzycach. Wojna trzydziestoletnia nie oszczędziła także Wieprzyc - doszczętnie ograbiono kościół. Podczas tej wojny rozpoczęto budowę nowego kościoła, który ukończono w 1748 r. Spłonął on jednak 19 marca 1825 r. Do ukończenia budowy nowej świątyni w 1833 r. wszelkie nabożeństwa odbywały się w budynku szkolnym.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GORZÓW WLKP. – pw. Trójcy Świętej (7.30, 9.30, 11.30, 18.00)

Fundamenty z XVI w., bud. 1833 r., jednonawowy, o cechach klasycystycznych, z wieżą z 1880 r., pośw. 14.04.1946 r. Prezbiterium: krzyż oraz witraż z roku 1974 r. przedstawiający symbol Ducha Świętego.

CHRÓŚCIK – pw. św. Józefa (11.00)

Wzmian. w 1300 r., przekazany cystersom w Mironicach, odbud. w 1692 i 1772 r. Obecny bud. 1875 r. w., neogotyk, pośw. 23 marca 1947 r.

JASINIEC – pw. Najśw. Serca Pana Jezusa (9.30)

Bud. 1896 r., neogotyk, pośw. 1 marca 1947 r.

ŁUPOWO – pw. MB Częstochowskiej (7.30, 13.00)

Wzm. w 1278 r. Kościół istniał tu w XVII w. Obecny bud. 1749 r., pośw. 3 stycznia 1947 r.

Terytorium parafii

Chróścik, Gorzów Wlkp. (ul. Artylerzystów, ul. Czołgistów, ul. Dąbroszyńska, ul. Dobra, ul. Dolna, ul. Drzewicka, ul. Górna, ul. Hetmańska, ul. Husarska, ul. Kasztelańska, ul. Komandosów, ul. Kostrzyńska, ul. Krzyżowa, ul. Małyszyńska, ul. Marynarki Wojennej, ul. Minerów, ul. Myśliborska nry 81, 81d-e, ul. Nasienna, ul. Okopowa, ul. Piechoty, ul. Pontonierów, ul. Promienna, ul. Rolna, ul. Rycerska, ul. Rzeczna, ul. Saperów, ul. Stalowa, ul. Tartaczna, ul. Ułanów, ul. Ustronie, ul. Warzywna, ul. Wiśniowa, ul. Witnicka, ul. Wopistów, ul. Zbożowa, ul. Zwiadowców, ul. Źródłowa), Jasiniec, Jeże, Jeżyki, Łupowo, Wieprzyce

Poprzedni proboszczowie

ks. Antoni Kąsek – 17.12.1948 r.

ks. Konrad Herrmann – 31.08.1965 r.

ks. Jerzy Płóciennik – 3.01.1969 r.

ks. Józef Andrzejewski – 25.08.1973 r.

Powołania w parafii

ks. Jan Poźniak, s. Agnieszka Chudy CM

Wizytacje kanoniczne

1954 r. (ks. Zygmunt Szelażek), 1960 r. (bp Ignacy Jeż), 1969 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1984 r. (bp Paweł Socha), 1990 r. (bp Józef Michalik), 1995 r. (bp Edward Dajczak), 2001 r. (bp Paweł Socha), 2006 r. (bp Paweł Socha), 2013 r. (bp Paweł Socha), 2019 r. (bp Tadeusz Lityński)