GORZÓW WLKP. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ks. prałat kan. dr Zbigniew KOBUS (1.08.2012) - proboszcz

ks. mgr Rafał MICHAŁOWSKI (25.08.2018) - wikariusz

ks. mgr Paweł TERZYK (25.08.2022) - wikariusz

bp Adrian PUT (1.09.2022)

Instytut Biskupa Wilhelma Pluty / Alumnat Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

ul. 30 Stycznia 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

ks. kan. dr Mariusz JAGIELSKI (25.08.2020) – rektor seminarium duchownego

ks. dr Tadeusz KUŹMICKI (1.10.2020) - ojciec duchowny alumnów

ks. dr Wojciech OLEŚKÓW (1.09.2021) – dyrektor Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty, prefekt seminarium duchownego

Liczba wiernych: 7545

Erygowana: 1 stycznia 1946 r.

Odpust: 15 sierpnia

Historia

Powstanie parafii rzymskokatolickiej należy wiązać z lokacją miasta Landsberg an der Warthe w 1257 r. W drugiej poł. XIII w. wzniesiono tu kościół ku czci Najświętszej Maryi Panny. W roku 1537 w mieście wprowadzono reformację i do 1945 roku rezydował tu superintendent ewangelicki. Gmina ewangelicko-augsburska zajęła kościół. Wnętrze świątyni zostało zmienione i przystosowane do potrzeb nowego wyznania. Po II wojnie światowej wraz z wymianą ludności kościół NMP powrócił w ręce katolików. W dniu 1 stycznia 1946 r. administrator apostolski ks. Edmund Nowicki erygował parafię katedralną pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. Z czasem, z macierzystej parafii katedralnej wydzielono nowe parafie rzymsko-katolickie w mieście. Od 1987 roku w katedrze trwa całodzienna  adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas wizyty apostolskiej w Gorzowie Wlkp. papież Jan Paweł II nawiedził katedrę i modlił się przy grobie sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty. Parafia położona w centrum miasta prowadzi szeroko zakrojone duszpasterstwo i działalność charytatywną. 1 lipca 2017 r. w wieży kościoła wybuchł pożar, który zniszczył kopułę i latarnię. Po remoncie związanym z usuwaniem zniszczeń kościół katedralny poświęcony przez bp. Tadeusza Lityńskiego ponownie udostępniono wiernym 1 lutego 2021 r.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GORZÓW WLKP. – katedra pw. Wniebowzięcia NMP (18.00 – sob., 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 od IX do VI, 15.00, 18.00, 19.30)

Zbudowany w 1296 r. w stylu romańskim nosił nazwę „Mariacki”. Wieżę dobudowano w 1300 r. Prezbiterium rozbudowano w 1498 r. Po powrocie w ręce katolików kościół poświęcił w dniu 19 września 1945 r. ks. dr Edmund Nowicki i dekretem z dnia 19 grudnia 1945 r. nadał kościołowi tytuł katedry. W latach 1953-1956 dokonano renowacji i regotyzacji wnętrza świątyni. Bp Wilhelm Pluta w dniu 9 września 1962 r. dokonał jej uroczystego poświęcenia. W 1991 r. rozbudowano zakrystię; w 1993 r. przebudowano prezbiterium i zabezpieczono przed zawaleniem się wieżę kościelną. W 2007 r. udostępniono więżę dla celów widokowych, a w jej wnętrzu powstały ekspozycje związane z historią świątyni i miasta. W prezbiterium znajduje się barokowy tryptyk przedstawiający ukrzyżowanie, stalle i katedra biskupa. W łuku tęczowym średniowieczne figury sceny ukrzyżowania. Okna zdobią witraże przestawiające tematy teologiczne. W kruchcie kościoła znajduje się gotycki krucyfiks. Kościół pełni rolę martyrium. We wnętrzu grzebano zasłużonych duchownych i mieszczan. W kruchcie spoczywają: bp Teodor Bensch i bp Wilhelm Pluta, a w krypcie pod posadzką prezbiterium - bp Adam Dyczkowski i bp Antoni Stankiewicz. Na ścianach świątyni umieszczone zostały tablice upamiętniające męczeństwo narodu polskiego. W 2017 r. rozpoczął się gruntowny remont świątyni związany z usuwaniem zniszczeń spowodowanych pożarem oraz modernizacją wnętrza.

GORZÓW WLKP. – kaplica pw. Najświętszej Trójcy na plebanii

GORZÓW WLKP. – kaplica w Katolickim Gimnazjum i Liceum, ul. Drzymały 36

Terytorium parafii

Gorzów Wlkp. (ul. 30 Stycznia 2-32, Aleja Konstytucji 3 Maja 10 i 103-105, ul. Armii Polskiej 11-21 i 32-41, ul. Bohaterów Warszawy 1-43, ul. Chrobrego 5-10 i 21-38, ul. Dąbrowskiego 5-7 i 24-35, ul. Drzymały 14-40, ul. Dworcowa 2-11, ul. Dzieci Wrzesińskich 1-8, ul. Estkowskiego 15-16, ul. Garbary 3-18, ul. Hawelańska 7-11, ul. Hejmanowskiej 1-5, ul. Herberta 1, ul. Jagiełły 3-11, ul. Kopernika 7-9, ul. Kosynierów Gdyńskich 9-12 i 16-19 oraz 88-107, ul. Lutycka 6-8, ul. Łazienki 1-4, ul. Łokietka 1-36, ul. Łużycka 1-34, ul. Młyńska 2-8, ul. Moniuszki 8-45, ul. Mostowa 1-13, ul. Nadbrzeżna 18-32, ul. Obotrycka 9-12, ul. Orląt Lwowskich 10-16, ul. Pionierów 3-6, ul. Pocztowa 2-20, ul. Rzeźnicka 1, ul. Sikorskiego 10-144, ul. Składowa 4-6, ul. Spichrzowa 3-8, ul. Stara 2, ul. Strzelecka 12-19, ul. Warszawska 1-14, ul. Wełniany Rynek 1-16, ul. Wybickiego 6-7, ul. Zabytkowa 4-9).

Poprzedni proboszczowie

ks. Jan Zaręba – 1.01.1946 r

ks. Stanisław Klimm – 18.06.1946 r.

ks. Józef Czapran – 19.02.1952 r.

ks. Władysław Sygnatowicz – 15.12.1963 r.

ks. Stanisław Garncarz – 8.09.1991 r.

ks. Zbigniew Samociak – 1.08.2005 r.

Powołania w parafii

ks. Franciszek Moździerz, ks. Emil Wilgucki, ks. Tadeusz Uszkiewicz, ks. Witold Andrzejewski, ks. Janusz Kubasiński, ks. Piotr Sudoł, ks. Leszek Kazimierczak, ks. Jerzy Piasecki, ks. Przemysław Kaminiarz, ks. Janusz Roman, ks. Zbigniew Kucharski, ks. Wojciech Dura, ks. Michał Szot, ks. Kazimierz Boryna MSF, ks. Stanisław Czarny MSF, ks. Jan Czarny MSF, ks. Piotr Niewiadomski SDS, o. Andrzej Lachowski OMI, o. Jarosław Fryc OFM, s. Maria Bachalska SMI, s. Wiesława Kubicka CSE, s. Barbara Kołodziejczyk CSE, Elżbieta Bandziak SMI, s. Edyta Januszkiewicz USJK, s. Katarzyna Kucharska CSA, s. Anna Młynarczyk JM

Wizytacje kanoniczne

1947 r. (kard. August Hlond), 1953 r. (ks. Zygmunt Szelążek), 1960 r. (bp Wilhelm Pluta), 1968 r. (bp Wilhelm Pluta), 1977 r. (bp Paweł Socha), 1984 r. (bp Paweł Socha), 1990 r. (bp Józef Michalik), 1995 r. (bp Adam Dyczkowski), 2001 r. (bp Paweł Socha), 2006 r. (bp Edward Dajczak), 2012 r. (bp Stefan Regmunt). 2019 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content