GORZÓW WLKP. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ks. prałat kan. dr Zbigniew KOBUS (1.08.2012) - proboszcz

ks. mgr Mariusz STADNICKI (25.08.2017) - wikariusz

ks. mgr Rafał MICHAŁOWSKI (25.08.2018) - wikariusz

Instytut Biskupa Wilhelma Pluty / Alumnat Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

ul. 30 Stycznia 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

ks. kan. dr Mariusz DUDKA (24.08.2020) – dyrektor Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty, prefekt Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego

ks. kan. dr Mariusz JAGIELSKI (25.08.2020) – rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego

ks. dr Tadeusz KUŹMICKI (1.10.2020) - ojciec duchowny alumnów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego

Liczba wiernych: 8284

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GORZÓW WLKP. – katedra pw. Wniebowzięcia NMP (18.00 – sob., 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 (IX-VI), 15.00, 18.00, 19.30)

GORZÓW WLKP. – kaplica DA, oratorium pw. św. Franciszka z Asyżu

GORZÓW WLKP. – kaplica w Katolickim Gimnazjum i Liceum, ul. Drzymały 36

GORZÓW WLKP. – kaplica pw. Miłosierdzia Bożego na plebanii