GÓRZYCA pw. Matki Łaski Bożej

ks. mgr Czesław GRZELAK (1.08.2017) - proboszcz

Liczba wiernych: 2210

Erygowana: 25 listopada 1990 r.

Odpust: 7 maja

Historia

Ślady osiedleń ludzkich w Górzycy pochodzą z X w. W połowie trzynastego wieku (1252 r.) miejscowość stała się własnością biskupstwa lubuskiego z siedzibą w Lubuszu. Z czasem przeniesiono do Górzycy stolicę diecezji, wybudowano tu katedrę, kurię biskupią, szkołę katedralną i inne potrzebne instytucje. Od 1317 r. Górzyca wymieniana jest w dokumentach jako miasto, przez 110 lat była siedzibą biskupstwa. W kaplicy katedralnej znajdował się łaskami słynący obraz Matki Bożej. Margrabiowie magdeburscy dwukrotnie napadali zbrojnie na miasto, katedrę zniszczono i obrabowano, biskupa Stefana II uwięziono (1225 r.). W połowie XV w. miasto najechali Husyci. Od czasów reformacji aż do 1945 r. na tym terenie zamieszkiwali luteranie.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GÓRZYCA – pw. Matki Łaski Bożej (8.30, 11.30)

Świątynia została ufundowana przez biskupa lubuskiego Jana III z Borsznic w 1412 r. na miejscu dawnego drewnianego kościoła. Po reformacji kościół znalazł się w posiadaniu protestantów. Po wielkim pożarze w 1757 r. świątynię odbudowano. Zniszczeniu uległa ponownie podczas forsowania Odry w 1945 r. Odbudowano ją z ruin w latach 1980-1982, konsekrowano 10 października 1982 r. przez bp. Wilhelma Plutę. Prezbiterium: w centrum ołtarza znajduje się obraz Matki Łaski Bożej z I poł. XVII w.; po bokach figury patronów Polski: św. Stanisław i Wojciech; ołtarz zwieńczony jest figurami Trójcy Świętej. Z witraży spoglądają wizerunki świętych i błogosławionych, oraz wybitnych władców polskich związanych z dziejami Ziemi Lubuskiej.

GOLICE– pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (10.00)

Budynek XVIII w., styl romański, do 1945 r. był zborem protestanckim, pośw. 1945 r.

ŁUGI GÓRZYCKIE – część budynku mieszkalnego służy do kultu religijnego (aktualnie nieczynny)

Terytorium parafii

Golice, Górzyca, Ługi Górzyckie, Owczary

Poprzedni proboszczowie

ks. Wacław Zaborowski – 1.12.1990 r.

ks. Mieczysław Bilski – 25.08.1992 r.

ks. Andrzej Blinkiewicz – 20.08.2007 r.

ks. Władysław Urbanik – 1.08.2012 r.

ks. Tadeusz Zgórski – 1.08.2016 r.

Powołania w parafii

ks. Adam Stankiewicz MIC, s. Magdalena Wdowiak USJK, Elżbieta Lont OV

Wizytacje kanoniczne

1989 r. (bp Paweł Socha), 1994 r. (bp Adam Dyczkowski), 1999 r. (bp Paweł Socha), 2006 r. (bp Edward Dajczak), 2011 r. (bp Paweł Socha), 2018 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content