GRĘBOCICE pw. św. Marcina

ks. kan. mgr Grzegorz POLOWCZYK (1.08.2022) - proboszcz

Liczba wiernych: 2270

Erygowana: 1366 r.

Odpust: 11 listopada

Historia

Pierwsza wiadomość o miejscowości pochodzi z 1366 r. W czasach reformacji kościół przejęli ewangelicy. W 1654 r. zwrócony katolikom. Z parafii tej pochodzi, jak informuje umieszczona w kościele pamiątkowa tablica, biskup brandenburski Hieronimus Schulc. Na pocz. XIX w. figura św. Anny Samotrzeciej cieszyła się kultem pielgrzymów udających się do sanktuarium Maryjnego w Grodowcu (Wysokiej Cerekwi). W 1945 r., w miejsce ludności niemieckiej, osiedliła się ludność z różnych terenów Polski. Duszpasterzem w tej parafii pozostał 72-letni kapłan niemiecki Karol Kinne. Po przydzieleniu do parafii wikariusza substytuta, ożywiło się życie parafialne. Powołano radę parafialną, zaczęto nauczać religii w szkołach, przygotowywano do sakramentów św. Od 28 czerwca 1972 r. parafia Grębocice została włączona do diecezji gorzowskiej.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GRĘBOCICE – pw. św. Marcina (8.30, 12.30)

Zbud. w latach 1810-13, neogotyk, jednonawowy. Prezbiterium: ołtarz barokowy z rzeźbionymi po bokach figurami: papieża Grzegorza Wielkiego, św. Ambrożego Bpa., św. Augustyna i św. Hieronima Pustelnika oraz w środku z obrazami: św. Marcina i Zwiastowania NMP. W ołtarzu głównym antepedium rzeźbione w drewnie: Chrystus przy wieczerzy w Emaus.

PRZEDMOŚCIE– kaplica pw. Chrystusa Króla (11.00)

Zbud. i pośw. 1934 r.

RETKÓW– kaplica pw. MB Różańcowej (9.45)

Adaptowana sala świetlicowa, pośw. 24 czerwca 1990 r.

Terytorium parafii

Grębocice, Przedmoście, Retków

Poprzedni proboszczowie

ks. Karol Kinne - 1927 r.

ks. Ignacy Śliwa – 4.05.1956 r.

ks. Stanisław Zimny – 30.10.1956 r.

ks. Eugeniusz Golimowski – 30.08.1976 r.

ks. Jan Wójtowicz – 25.08.1988 r.

ks. Andrzej Skoczylas – 1.08.2005 r.

ks. Wojciech Ratajewski - 17.06.2013 r.

Powołania w parafii

ks. Adam Tablowski

Wizytacje kanoniczne

1961 r. (bp Wincenty Urban), 1969 r. (bp Paweł Latusek), 1976 r. (bp Wilhelm Pluta), 1981 r. (bp Paweł Socha), 1989 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Paweł Socha), 2005 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2017 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content