GRODOWIEC pw. św. Jana Chrzciciela

ks. kan. lic. mgr Radosław HORBATOWSKI (1.09.2022) - proboszcz, kustosz sanktuarium

ks. Krzysztof DULNY (12.11.2018) - wikariusz

ks. Zdzisław NASTERNAK (21.09.2016 r.) - rezydent

Liczba wiernych: 1800

Erygowana: XII w.

Odpust: 24 czerwca, 15 sierpnia i II sobota września

Historia

Grodowiec - miejscowość pątnicza. Wzmianka historyczna pochodzi z 1291 r. Parafia należała do najstarszych w Księstwie Głogowskim. Podczas wojen głogowskich (1488 r.) i później w czasie reformacji, kiedy inne parafie ulegały przemocy i przechodziły na protestantyzm, Grodowiec pozostał zawsze wierny wyznaniu katolickiemu. Od 1660 r. słynie jako sanktuarium Maryjne, gdzie najpierw cześć odbierał obraz, a następnie figura Matki Bożej. Na pobliskim "Wzgórzu Kalwarii", ze stacjami Drogi Krzyżowej z XIX w., znajdowała się studnia, z której pielgrzymi czerpali wodę, ufając w jej uzdrawiająca moc. Źródło wytrysnęło 2 lipca 1872 r. Do Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu pielgrzymi przebywają licznie 15 sierpnia i w II sobotę września. We wrześniu odbywa się tradycyjna już pielgrzymka wiernych ziemi legnicko-głogowskiej do swej Patronki zwanej "Jutrzenką Nadziei". W latach 1962-1968 dokonano kapitalnego remontu kościoła, wieżę pokryto blachą, odnowiono kapliczki Drogi Krzyżowej. W1972 r. nastąpiła zmiana granic diecezji i parafia została przyłączona do diecezji gorzowskiej.

***

Rozwój kultu MB Grodowieckiej

Wzgórze Grodowieckie jest miejscem kultu Matki Bożej od ponad siedmiu wieków. Znakiem zewnętrznym obecności Maryi w tym miejscu był obraz a następnie od XVII w. figura Matki Bożej Grodowieckiej. Trudno dokładnie określić kiedy rozpoczęła się tradycja pielgrzymowania do Grodowca. Wiadomo, że u schyłku XVI w. cudowne ocalenie obrazu MB ze spalonego doszczętnie kościoła przyczyniło się do wzmożenia pielgrzymowania. W lutym 1602 r. podczas uroczystej procesji wprowadzono zachowany obraz do nowej świątyni. Odtąd kult MB Grodowieckiej stale wzrastał. Przybywały pielgrzymki z całej Polski, a najliczniej z diecezji poznańskiej. Od XVII w. franciszkanie z Głogowa organizowali uroczyste procesje, a okoliczne parafie urządzały pielgrzymki. Do II wojny światowej Sanktuarium w Grodowcu odgrywało wielką rolę w zachowaniu katolickości Dolnego Śląska i płd.-zach. części ziemi poznańskiej. Uroczyście obchodzono odpust 8 września, odprawiano nabożeństwa o Matce Bożej, znane są też liczne modlitwy, pieśni i litania do Pani Grodowieckiej. Kroniki notują liczne uzdrowienia i inne cuda zdziałane za przyczyną Matki Najświętszej. Po zakończeniu II wojny światowej figurę MB odnowiono i umieszczono w głównym ołtarzu. Ruch pielgrzymkowy odżył i nastąpiło wznowienie tradycji odpustowych. Dzisiaj także Pani Grodowiecka Jutrzenka Nadziei wyprasza wiele łask licznie przybywającym pielgrzymom.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

GRODOWIEC – pw. św. Jana Chrzciciela - sanktuarium Matki Bożej Grodowieckiej (8.15, 13.00, 17.00)

Wcześniejszy drewniany spłonął w 1591 r., obecny bud. w latach 1591-1602 (najstarsza część - połowa środkowej nawy od chóru), przebud. w latach 1702-1724, wieża z przyległą do niej ścianą pochodzi z połowy XIX w., wnętrze późnobarokowe z pierwszej połowy XVIII w., konsekr. 1724 r. przez pochodzącego ze Świebodzina bp. Daniela Eliasza Sommerfelda. W latach 1992-1997 przeprowadzono gruntowny remont wzmacniający budynek kościoła. Prezbiterium: ołtarz główny z ok. 1724 r., wykonany z drewna, trzykondygnacyjny, odrestaurowany w 2019 r.. Nad tabernakulum we wnęce Cudowna Figura Matki Bożej Grodowieckiej, „Maryi Służebnicy Pańskiej w świątyni” w postawie modlitewnej (rzeźba z ok. 1590 r. o cechach gotyckich, wysokości 1 m). Po bokach dwaj Cherubini, wyżej obraz Trójcy Świętej, a w zwieńczeniu ołtarza oko Opatrzności Bożej. Świątynia posiada siedem bocznych ołtarzy: Czternastu Wspomożycieli, Zaślubin NMP z Józefem, św. Barbary, św. Jana Chrzciciela, Chrztu Jezusa w Jordanie, Ukrzyżowania i Umarłych. Ambona wyk. w drewnie w poł. XVIII w., dwie ewangeliczne sceny: rozmnożenie chleba i Przemienienie Pańskie.

KOMORNIKI – pw. św. Marii Magdaleny (10.00)

Bud. XVI w., odbud. w latach 1983-1988, pośw. 1988 r.

ŚWININO – kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (11.30)

Bud. 1991 r.

Terytorium parafii

Bieńków, Dąbrowa, Grodowiec, Grodziszcze, Komorniki, Proszówek, Proszyce, Stara Rzeka, Świnino, Tarnówek, Wilczyn, Żuków

Poprzedni proboszczowie

ks. Marian Cieślik – 10.07.1948 r.

ks. Władysław Kądziołka – 1951r.

ks. Wiktor Józefowicz – 29.07. 1957 r.

ks. Stanisław Zając – 26.08.1960 r.

ks. Karol Kwaśniewski – 1966 r.

ks. Tadeusz Skibiński – 15.07.1967 r.

ks. Olgierd Banaś – 20.07.1984 r.

ks. Witold Pietsch – 24.08.1990 r.

ks. Waldemar Sołtysiak – 1.08.2006 r.

ks. Mariusz Kołodziej – 17.06.2013 r.

ks. Marcin Kliszcz - 1.08.2018 r.

Wizytacje kanoniczne

1956 r. (ks. Wacław Jabłoński), 1961 r. (bp Wincenty Urban), 1969 r. (bp Paweł Latusek), 1976 r. (bp Wilhelm Pluta), 1981 r. (bp Paweł Socha), 1989 r. (bp Józef Michalik), 1994 r. (bp Paweł Socha), 1999 r. (bp Paweł Socha), 2005 r. (bp Adam Dyczkowski), 2010 r. (bp Stefan Regmunt), 2017 r. (bp Tadeusz Lityński)

Skip to content