JABŁONÓW pw. św. Andrzeja Apostoła

zob. parafia Jelenin

ks. Andrzej KRAMER (24.08.1999) - proboszcz

Liczba wiernych: 1300 (z Jeleninem)

Erygowana: 1952 r.

Odpust: 30 listopada

Historia

Parafia w Jabłonowie otrzymała status placówki samodzielnej w 1951 r. Do tego czasu obsługiwana była początkowo przez kapłanów z Żagania, następnie z Brzeźnicy oraz Dzietrzychowic. Od powstania parafii administrujący proboszcz obsługuje jednocześnie parafię w Jeleninie.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

JABŁONÓW – pw. św. Andrzeja Ap. (8.00,12.00)

Pierwsza wzmianka o kościele w Jabłonowie pochodzi z 1376 r. Powstał on jednak znacznie wcześniej, o czym świadczy jego architektura. Murowany z kamienia z użyciem cegły, jednonawowy, w prezbiterium czteroprzęsłowe sklepienie sieciowe, w nawie i kruchcie krzyżowe, dekorowane rozetami. Dzisiejszy gotycki, ale i po części renesansowy wygląd kościoła, został ukształtowany w wyniku przebudowy dokonanej w XV i XVI w. W XVIII w. dobudowano kaplicę maryjną (dawniej św. Tekli). W tym też wieku nadano wnętrzu późnobarokowy wystrój. W 1900 r. kościół otrzymał secesyjne malowidła na sklepieniu prezbiterium. Prezbiterium: ołtarz główny barokowy, z poł. XVIII w., obraz przedstawiający męczeństwo św. Andrzeja Ap.

Terytorium parafii

Jabłonów

Poprzedni proboszczowie

ks. Stanisław Kotliński CM – 21.02.1951 r.

ks. Andrzej Czaplak CM – 28.10.1962 r.

ks. Mieczysław Surlas CM – 12.10.1975 r.

Wizytacje kanoniczne

1955 r. (ks. J. Tarnogrodzki), 1959 r. (bp Andrzej Wronka), 1973 r. (bp Wilhelm Pluta), 1979 r. (bp Paweł Socha), 1986 r. (bp Paweł Socha), 1992 r. (bp Józef Michalik), 1997 r. (bp Edward Dajczak), 2004 r. (bp Paweł Socha), 2009 r. (bp Stefan Regmunt), 2015 r. (bp Paweł Socha)

Skip to content