poniedziałek , 10 czerwca 2024

JACZÓW pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

ks. kan. Piotr MATUS (1.08.2007) - proboszcz

Liczba wiernych: 2550

Erygowana: 1291 r.

Odpust: 28 października

Historia

Wieś książęca Jaczow 16 lipca 1290 r. została podarowana przez księcia Henryka III miastu Głogów. Do połowy XIX w. była wsią miejską, a jej niewielka część do 1810 r. stanowiła własność głogowskiej kapituły kolegiackiej. Miejscowość wymieniona jest w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego (ok. 1295-1305), a z 1297 r. pochodzi pierwsza wzmianka o miejscowym proboszczu, choć tutejszy kościół wybudowany został z pewnością wcześniej. Po wojnie trzydziestoletniej do parafii w Jaczowie przydzielono kościół w Brzostowie. W 1791 r. Jaczów liczył 564 mieszkańców i 117 zagród. We wsi przeważali katolicy, którzy oprócz kościoła posiadali również szkołę. W 1812 r. założony został na południe od wsi cmentarz parafialny. Z czasem stosunki wyznaniowe zmieniały się na korzyść protestantów i przed II wojną św. stanowili już oni połowę mieszkańców. W styczniu 1945 r. mieszkańcy ewakuowali się w głąb Niemiec przed zbliżającym się frontem. Ci, którzy pozostali, zostali po wojnie wysiedleni do Niemiec. Do Jaczowa zaś przybyli przesiedleńcy z polskich kresów wschodnich.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

JACZÓW – pw. św. Ap. Piotra i Pawła (8.00, 11.30)

Bud. XVI w., gotyk i renesans, wnętrze barokowe. Prezbiterium: obraz Ukrzyżowania Pana Jezusa.

JERZMANOWA– pw. Wszystkich Świętych (9.30, 13.00)

Gotyk, bud. ok. 1700 r.

Terytorium parafii

Bądzów, Gaiki, Golszewice, Jaczów, Jerzmanowa, Nowe Osiedle, Paulinów, Potoczek, Ruszowice, Smardzów

Poprzedni proboszczowie

ks. Józef Mastaj – 1945 r.

o. Franciszek Maślanik CSsR – 1950 r.

o. Tadeusz Ozga CSsR – 1956 r.

o. Bernard Zieliński CSsR – 1964 r.

o. Stanisław Mróz CSsR – 1967 r.

ks. Jan Błąd – 12.03.1973 r.

Powołania w parafii

o. Tadeusz Kaszowski CSsR

Wizytacje kanoniczne

1950 r., 1961 r. (bp Wincenty Urban), 1969 r. (bp Paweł Latusek), 1977 r. (bp Wilhelm Pluta), 1984 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Paweł Socha), 1997 r. (bp Paweł Socha), 2002 r. (bp Paweł Socha), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content