poniedziałek , 10 czerwca 2024

JAKUBÓW pw. św. Jakuba Apostoła

ks. kan. Stanisław CZERWIŃSKI (24.08.1999) - proboszcz

Liczba wiernych: 2500

Erygowana: 1376 r.

Odpust: 25 lipca

Historia

Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii i kościoła pochodzą z 991 r. Należał on później do kanonii głogowskiej. Przebudowany w XIV i XVI w. W okresie reformacji w 1571 r. kościół przejęli protestanci. Podczas wojny trzydziestoletniej żołnierze szwedzcy zrabowali wota i zniszczyli ołtarz. Kościół odremontowano. Po włączeniu Śląska do państwa pruskiego z dominującym protestantyzmem parafia przestała istnieć na blisko sto lat. Odrodziła się dopiero w połowie XIX w.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

JAKUBÓW – pw. św. Jakuba (12.00)

Bud. X w., odbud. ok. 1500 r., gotyk i renesans.

KUROWICE – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (8.30)

Bud. 1912 r.

NIELUBIA – pw. św. Michała (10.00, 16.00)

Bud. XVI w., gotyk i renesans.

NIELUBIA – pw. MB Częstochowskiej

Bud. XIX w., poprotest., pośw. 25.01.1976 r.

WIERZCHOWICE – pw. Trójcy Świętej

Terytorium parafii

Borów, Bukwica, Dankowice, Drożów, Drożyna, Jakubów, Kurowice, Łagoszów Mały, Maniów, Modła, Nielubia, Przesiecznica, Wierzchowice, Zabłocie

Poprzedni proboszczowie

ks. W. Kuk – 1940 r.

ks. A. Haniewski – 1946 r.

ks. Fr. Bergmann – 1948 r.

ks. Tadeusz Szewczyk – 1957 r.

ks. Adam Dziedzic – 1974 r.

ks. Andrzej Ruta – 11.08.1980 r.

ks. Józef Drozd – 26.07.1991 r.

ks. Wacław Zaborowski – 25.08.1992 r.

Powołania w parafii

ks. Jarosław Staszewski SChr.

Wizytacje kanoniczne

1967 r. (bp Paweł Latusek), 1977 r. (bp Wilhelm Pluta), 1984 r. (bp Wilhelm Pluta), 1990 r. (bp Paweł Socha), 1997 r. (bp Paweł Socha), 2002 r. (bp Paweł Socha), 2007 r. (bp Adam Dyczkowski), 2013 r. (bp Stefan Regmunt)

Skip to content